skendehupltr
A- A A+

Úradná tabuľa

Informácie pre občanov mesta.

Vyvesené Stiahnuté Názov
Označenie (jednacie číslo) Zverejnil (zodpovedá)
15.12.2022 - Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Šarišské Michaľany“
Ing. Marek GREŠ
28.11.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS -december 2022
Ing. Viliam Palenčár
31.10.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - november 2022
Ing. Viliam Palenčár
27.09.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - október 2022
Ing. Viliam Palenčár
27.09.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - október 2022
Ing. Viliam Palenčár
06.09.2022 - Zámer prevodu majetku mesta - prípad hodný osobitného zreteľa
Zuzana JACKOVÁ
06.09.2022 - Zámer prenájmu majetku mesta v k. ú. Drienica a k. ú. Zálesie - prípad hodný osobitného zreteľa
Zuzana JACKOVÁ
09.08.2022 - oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“
Ing. Marek GREŠ
03.08.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - august 2022
Ing. Viliam Palenčár
25.07.2022 - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Sabinov“
Ing. Marek GREŠ
13.07.2022 - O Z N Á M E N I E o prerokovaní aktualizácie územného plánu mesta Sabinov – Zmeny a doplnky č. 12 územného plánu mesta
Ing. Marek GREŠ
13.07.2022 - Návrh ZaD č.12 ÚPN mesta Sabinov
Ing. Marek GREŠ
28.06.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - júl 2022
Ing. Viliam Palenčár
10.06.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - jún 2022
Ing. Viliam Palenčár
30.05.2022 - OZNÁMENIE: Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Sabinov
Ing. Marek GREŠ
27.04.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - máj 2022
Ing. Viliam Palenčár
30.03.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - apríl 2022
Ing. Viliam Palenčár
01.03.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - marec2022
Ing. Viliam Palenčár
15.02.2022 - Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Ing. Ján MARUŠA
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č...2022, ktorým sa mení VZN č. 13/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2022
PaedDr. Iveta Šulíková
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č...2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
PaedDr. Iveta Šulíková
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č...2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
PaedDr. Iveta Šulíková
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č. ..2022 o vyradení Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súčasti ZŠ, 17. novembra 31 zo siete škôl a školských zariadení
PaedDr. Iveta Šulíková
26.01.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - február 2022
Ing. Viliam Palenčár
23.12.2021 - Správa o vých.-vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ Severná za školský rok 2020/2021
PaedDr. Iveta Šulíková
17.12.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - január 2022
Ing. Viliam Palenčár
10.12.2021 - VZN mesta Sabinov č. 11/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Ing. Alžbeta Semanová
01.12.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - december 2021
Ing. Viliam Palenčár
03.11.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - november 2021
Ing. Viliam Palenčár
18.10.2021 - Oznámenie - otpická sieť m.č. Orkucany
Ing. Marek GREŠ
29.09.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - október 2021
Ing. Viliam Palenčár
23.09.2021 - Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - výrub stromov
Ing. Marek GREŠ
27.08.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - september 2021
Ing. Viliam Palenčár
15.04.2021 - Sklad na predaj / prenájom
Lukáš Janiga
15.01.2021 - Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku
Ing. Marek GREŠ
15.12.2020 - VZN 14/2020 a 15/2020
Ľuboš Bernát
26.11.2020 - Správa MŠ Severná
Ľuboš Bernát
05.11.2020 - Vestník vlády Slovenskej republiky
Ľuboš Bernát
03.11.2020 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov"
Ing. Marek GREŠ
03.11.2020 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "I/68 Sabinov preložka cesty"
Ing. Marek GREŠ
14.07.2020 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Ľuboš Bernát
11.06.2020 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní
Lukáš Janiga
09.06.2020 - Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2020
Ľuboš Bernát
05.05.2020 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "I/68 - 042 Sabinov most"
OU-SB-OSZP-2020/001289-003 Ing. Marek GREŠ
05.03.2020 - Informácia_o_oznámení_o_strategickom_dokumente_2
Ing. Marek GREŠ
17.02.2020 - Prerušenie distribúcie elektriny
Ľuboš Bernát
14.02.2020 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sabinov
Lukáš Janiga
23.01.2020 - Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Ľuboš Bernát
21.01.2020 - Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 10/2019 územného plánu mesta Sabinov.
20.01.2020 - Zmeny a doplnky ÚPN 10/2019 - NÁVRH
20.01.2020 - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov
25.11.2019 - Návrh plánu kontrolnej činnosti
Ľuboš Bernát
14.11.2019 - Oznámenie výsledku vybavenia petície bod č. 1-4
Petícia občanov ulice Gen. Svobodu Lukáš Janiga
26.06.2019 - Sabinov ÚPN-o, zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.u. Orkucany
22.03.2019 - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Ing. Soňa Germičová
28.01.2019 - Zverejnenie priemerných bežných príjmov a výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb
Mgr. Gabriela HARČARIKOVÁ
20.12.2018 - Kalendár zberu odpadov 1. polrok 2019
Ľuboš Bernát
30.11.-0001 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Ľuboš Bernát
30.11.-0001 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - september 2022
Ing. Viliam Palenčár
30.11.-0001 - VZN č. 10/2022
Mgr. Gabriela HARČARIKOVÁ

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?