skendehupltr
A- A A+

Úradná tabuľa

Informácie pre občanov mesta.

Vyvesené Stiahnuté Názov
Označenie (jednacie číslo) Zverejnil (zodpovedá)
15.12.2022 - Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Šarišské Michaľany“
Ing. Marek GREŠ
28.11.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS -december 2022
Ing. Viliam Palenčár
31.10.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - november 2022
Ing. Viliam Palenčár
27.09.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - október 2022
Ing. Viliam Palenčár
27.09.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - október 2022
Ing. Viliam Palenčár
06.09.2022 - Zámer prevodu majetku mesta - prípad hodný osobitného zreteľa
Zuzana JACKOVÁ
06.09.2022 - Zámer prenájmu majetku mesta v k. ú. Drienica a k. ú. Zálesie - prípad hodný osobitného zreteľa
Zuzana JACKOVÁ
09.08.2022 - oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“
Ing. Marek GREŠ
03.08.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - august 2022
Ing. Viliam Palenčár
25.07.2022 - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Sabinov“
Ing. Marek GREŠ
13.07.2022 - O Z N Á M E N I E o prerokovaní aktualizácie územného plánu mesta Sabinov – Zmeny a doplnky č. 12 územného plánu mesta
Ing. Marek GREŠ
13.07.2022 - Návrh ZaD č.12 ÚPN mesta Sabinov
Ing. Marek GREŠ
28.06.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - júl 2022
Ing. Viliam Palenčár
10.06.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - jún 2022
Ing. Viliam Palenčár
30.05.2022 - OZNÁMENIE: Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Sabinov
Ing. Marek GREŠ
27.04.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - máj 2022
Ing. Viliam Palenčár
30.03.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - apríl 2022
Ing. Viliam Palenčár
01.03.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - marec2022
Ing. Viliam Palenčár
15.02.2022 - Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
Ing. Ján MARUŠA
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č...2022, ktorým sa mení VZN č. 13/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2022
PaedDr. Iveta Šulíková
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č...2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
PaedDr. Iveta Šulíková
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č...2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
PaedDr. Iveta Šulíková
07.02.2022 - Návrh VZN mesta Sabinov č. ..2022 o vyradení Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súčasti ZŠ, 17. novembra 31 zo siete škôl a školských zariadení
PaedDr. Iveta Šulíková
26.01.2022 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - február 2022
Ing. Viliam Palenčár
23.12.2021 - Správa o vých.-vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ Severná za školský rok 2020/2021
PaedDr. Iveta Šulíková
17.12.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - január 2022
Ing. Viliam Palenčár
10.12.2021 - VZN mesta Sabinov č. 11/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Ing. Alžbeta Semanová
01.12.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - december 2021
Ing. Viliam Palenčár
03.11.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - november 2021
Ing. Viliam Palenčár
18.10.2021 - Oznámenie - otpická sieť m.č. Orkucany
Ing. Marek GREŠ
29.09.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - október 2021
Ing. Viliam Palenčár
23.09.2021 - Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - výrub stromov
Ing. Marek GREŠ
27.08.2021 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - september 2021
Ing. Viliam Palenčár
15.04.2021 - Sklad na predaj / prenájom
Lukáš Janiga
15.01.2021 - Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku
Ing. Marek GREŠ
15.12.2020 - VZN 14/2020 a 15/2020
Ľuboš Bernát
26.11.2020 - Správa MŠ Severná
Ľuboš Bernát
05.11.2020 - Vestník vlády Slovenskej republiky
Ľuboš Bernát
03.11.2020 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov"
Ing. Marek GREŠ
03.11.2020 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "I/68 Sabinov preložka cesty"
Ing. Marek GREŠ
14.07.2020 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Ľuboš Bernát
11.06.2020 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní
Lukáš Janiga
09.06.2020 - Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2020
Ľuboš Bernát
05.05.2020 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "I/68 - 042 Sabinov most"
OU-SB-OSZP-2020/001289-003 Ing. Marek GREŠ
05.03.2020 - Informácia_o_oznámení_o_strategickom_dokumente_2
Ing. Marek GREŠ
17.02.2020 - Prerušenie distribúcie elektriny
Ľuboš Bernát
14.02.2020 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sabinov
Lukáš Janiga
23.01.2020 - Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Ľuboš Bernát
21.01.2020 - Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 10/2019 územného plánu mesta Sabinov.
20.01.2020 - Zmeny a doplnky ÚPN 10/2019 - NÁVRH
20.01.2020 - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 10/2019 Územného plánu mesta Sabinov
25.11.2019 - Návrh plánu kontrolnej činnosti
Ľuboš Bernát
14.11.2019 - Oznámenie výsledku vybavenia petície bod č. 1-4
Petícia občanov ulice Gen. Svobodu Lukáš Janiga
26.06.2019 - Sabinov ÚPN-o, zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.u. Orkucany
22.03.2019 - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Ing. Soňa Germičová
28.01.2019 - Zverejnenie priemerných bežných príjmov a výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb
Mgr. Gabriela HARČARIKOVÁ
20.12.2018 - Kalendár zberu odpadov 1. polrok 2019
Ľuboš Bernát
30.11.-0001 - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Ľuboš Bernát
30.11.-0001 - Rozpis služieb koordinátorov MObS - september 2022
Ing. Viliam Palenčár
30.11.-0001 - VZN č. 10/2022
Mgr. Gabriela HARČARIKOVÁ

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bikesharing
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?