skendehupltr
A- A A+

Mesto Sabinov pripravuje úpravu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

DanZnehn iluMesto musí v nasledujúcom roku riešiť dopad novely zákona o dani z príjmov a ďalšie legislatívne zmeny schválené štátom, týkajúce sa údržby chodníkov, obedov zadarmo, rekreačných poukazov a podobne, a tiež zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu, zvyšovanie miezd pedagogickým zamestnancom a zamestnancom vo verejnej správe, novela zákona o sociálnych službách....


Vzhľadom na to, že štát na mesto prevádza veľa prenesených kompetencií, ktoré nie sú v rozpočte kryté Komisia finančná a správy majetku sa zaoberala na svojich zasadnutiach aj možnosťou úpravy sadzieb jednotlivých miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Komisia sa zhodla na tom, že je potrebné zabezpečiť zdroje na to, aby služby, ktoré v rámci svojich kompetencií samosprávy poskytujú, udržali minimálne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti a zároveň sa pripravili aj na ekonomicky horšie časy.
Miestne dane neboli zvyšované už niekoľko rokov – od roku 2012.
Tiež aj poplatok za komunálny odpad už niekoľko rokov nepostačuje na výdavky, ktoré sú spojené s jeho odvozom a likvidáciou. Mesto Sabinov za rok 2018 dosiahlo úroveň triedenia odpadov 26,30 %. V roku 2019 platí poplatok za uloženie odpadu vo výške 10,0 €/1t. Ale od roku 2020 bude poplatok za uloženie odpadu pri úrovni triedenia odpadov v intervale od 20 % do 30% vo výške 22,0 €/1t. Ak mesto nezvýši percento separácie odpadu bude to znamenať nárast vo výdavkovej časti rozpočtu cca o 40 000 €/rok.

V návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, ktoré je zverejnené na stránke mesta – na úradnej tabuli spolu s tlačivom na predloženie pripomienok k predmetnému VZN, sú zapracované úpravy jednotlivých daní a poplatkov tak ako bolo navrhované komisiou finančnou správy majetku.
Opis zmien podľa druhu daní je v prílohe:

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?