skendehupltr
A- A A+

Rekonštrukcia MŠ 9. mája napreduje

MS 9maja1Obsahom rekonštrukcie MŠ 9. mája je významná obnova budovy, s cieľom dosiahnutia úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy, zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a celková estetizácia školského zariadenia. Stavebné úpravy pozostávajú zo: 


• zateplenia obvodového plášťa a sokla
• zateplenia strechy
• zateplenia stien a stropov vykurovaných priestorov od nevykurovaných
• výmeny okien a dverí za plastové, s mikroventilačnou štrbinou
• výmeny klampiarskych výrobkov (oplechovanie vonkajších parapetov okien a atiky)
• opravy betónových vstupných schodíkov
• očistenia a natretia oceľových prvkov – okenné mreže, vetracie žalúzie, rohože na obuv
• montáž nového oceľového rebríka
• zhotovenia bezbariérového vstupu do pavilónu „B“

Zateplenie
Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s použitím tepelnej izolácie z minerálnych fasádnych dosiek hr. 200mm.
Strecha
Projekt rieši celoplošné zateplenie strechy s vyspádovaním ku strešným vpustiam. Dodatočná tepelná izolácia bude z dosiek z expandovaného polystyrénu EPS S 150 Stabil hrúbkach 2x 150mm. Nová strešná hydroizolácia bude PVC fólia hr. 2,0mm.

Výplne otvorov
Pôvodné drevené okná a dvere sa vymenia za nové plastové, s min. 6-komorovým systémom s mikroventilačnou štrbinou a zasklením izolačným trojsklom.

Ústredné kúrenie a príprava teplej vody
Obsahom prác je výmena starých plynových kotlov za nové úsporné plynové kondenzačné kotle. Teplá voda sa bude celoročne pripravovať aj pomocou 10 ks solárnych kolektorov, umiestnených na streche kotolne. Predmetom projektu je aj riešenie termostatizácie a hydraulického vyregulovania ústredného vykurovania pre objekt. Pod termostatizáciou a hydraulickým vyregulovaním sa rozumie hydraulický prepočet jestvujúcich vnútorných rozvodov od vstupu do objektu až k jednotlivým vykurovacím telesám, po znížení potreby tepla po zateplení objektu.

Zníženie spotreby elektrickej energie
Projekt rieši zefektívnenie jestvujúceho osvetlenia za taký, ktoré zníži jeho energetickú náročnosť. V súčasnosti je osvetlenie vnútorných priestorov riešené prevažne žiarovkovými prisadenými svietidlami 60W, 75W a 100W. Všetky žiarovkové svietidlá sa nahradia žiarivkovými trubicovými svietidlami 18W resp. 36W s elektronickým predradníkom

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Parkovisko Prešovská
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?