skendehupltr
A- A A+

Informácia o aktuálne prebiehajúcich investičných akciách v meste Sabinov

01 bytový domZlepšenie klimatických podmienok a plusové teploty v druhej polovici februára, boli využité na pokračovanie v realizácii investičných akcií mesta. O tom čo sa zrealizovalo a čo sa plánuje, Vám prinášame stručnú informáciu:

 

 

 

 

 

 


02 bytový dom01 bytový dom1. Nájomný bytový dom 16 b.j. – Blok A3 na Ul. Mlynskej:
Jedná sa už o tretí bytový dom v novej lokalite na Ul. Mlynskej (smer Ražňany). Plusové denné a nočné teploty boli využité na prerušenie zimnej prestávky a pokračovanie stavebných prác. Zrealizovala sa betonáž železobetónovej stropnej dosky nad 1. nadzemným podlažím a následne sa vymurovali nosné steny na druhom nadzemnom podlaží. Byty v novopostavenom bytovom dome by mali byť pre žiadateľov odovzdávané koncom tohto roka.

 

03 verejné osvetlenie04 verejné osvetlenie05 verejné osvetlenie2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia:
V minulom roku bola realizovaná 1. etapa tejto rozsiahlej investičnej akcie, pozostávajúca z výmeny svetelných bodov (starých výbojkových svietidiel za energeticky úsporné LED svietidlá). V tomto roku sme už rozbehli 2. etapu, ktorá obsahuje výmenu nevyhovujúcich zemných alebo vzdušných elektrických vedení, resp. z výmeny nevyhovujúcich stĺpov. Zároveň sa priebežne pripravuje 3. etapa – t.j. dopĺňanie nového verejného osvetlenia na uliciach, kde doteraz chýbalo. Súčasťou realizovaných prác bolo aj doplnenie osvetlenia priechodov pre chodcov na hlavnej ceste I/68, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť chodcov.  Komplexné ukončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia je naplánované na budúci rok.

 

06 cyklochodník07 cyklochodník3. Cyklochodník Sabinov – Drienica:
Na stavbe prebiehajú zemné práce (odkopy) a realizácia zemných elektrických rozvodov verejného osvetlenia v rátane betonáže základových pätiek stĺpov, ktoré budú umiestnené pozdĺž budúceho cyklochodníka. Ukončenie výstavby je plánované na 06/2019.

 

 

08 MsKS09 MsKS4. Rekonštrukcia WC v budove MsKS:
Jedná sa o rekonštrukciu WC na prízemí MsKS (vedľa reštaurácie), ktorá pozostáva zo zmeny dispozície a vytvoreniu nového priestoru pre imobilných občanov, výmeny všetkých rozvodov ZTI a ÚVK, realizáciu novej podlahy, obkladov, podhľadu a samozrejme novej sanity. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v dohľadnom čase. Návštevníkov MsKS a reštaurácie preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie.


Zároveň mesto pokračuje v príprave novej lokality na výstavbu rodinných domov v miestnej časti Orkucany (areál bývalého školského majetku). Je vypracovaná projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie na výstavbu inžinierskych sietí a technickej vybavenosti, ku ktorej sa vyjadrujú dotknuté orgány štátnej správy a správcovia podzemných inžinierskych sietí. Taktiež je spracovávaná projektová dokumentácia dobudovania výťahu v budove MsKS.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?