skendehupltr
A- A A+

Kde všade nás môžu natáčať?

owwhfccccf8Môže byť susedova kamera natočená na môj pozemok? Môžu byť kamery vo wellness centrách? Tieto a ostatné odpovede, ktoré vás zaujímajú, nájdete v nasledovnom článku. S rastúcim počtom kamier na rohoch budov, na domoch, v obchodoch a podobne sa oprávnene vynára otázka, kde všade môžeme byť "natáčaní". Na Slovensku túto problematiku upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov). Medzi osobné údaje patria aj tie údaje, ktoré nasníma bezpečnostná kamera.

Uvedený zákon rozdeľuje priestory a teritóriá do dvoch oblastí:

priestor prístupný verejnosti (ulica, park, námestie, ale aj obchody, obchodné centrá, wellness centrá a pod.)
priestor verejnosti neprístupný (súkromné byty, súkromné domy a pod.)

 

Dôležité je uvedomiť si, že priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať (video, alebo audio záznamom) len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo odhaľovania narúšania bezpečnosti štátu. Tento verejný priestor však musí byť označený ako monitorovaný (okrem výnimiek, napríklad banky) a prevádzkovateľ kamerového systému musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt, alebo smernicu, ktorá mu určuje zákonný rámec použitia. Záznamy z kamier môžu byť použité iba na účely trestného konania, alebo konania o priestupkoch (ak osobitný zákon neustanovuje inak). To znamená, že vlastník záznamu môže záznam poskytnúť iba orgánom činným v trestnom konaní (alebo podľa osobitného zákona iným orgánom) a to ďalej znamená, že ak v televíznych správach vídame zábery z bezpečnostných kamier, hoci aj amatérske, takmer vždy sa jedná o porušenie vyššie menovaného zákona.

Za takéto a iné porušenia (napríklad absencia bezpečnostného projektu/smernice) môže kontrolný orgán - Úrad pre ochranu osobných údajov uložiť sankciu od 1.659 eur do 331.939 eur.

Priestory, ktoré nie sú verejnosti voľne dostupné a nie sú našim vlastným majetkom možno monitorovať iba s písomným súhlasom ich vlastníka. Tým sa odpovedá na otázku, či môže susedov kamerový systém snímať náš pozemok. Odpoveď: áno môže - ak na toto ako vlastníci pozemku dáme písomný súhlas. Ak písomný súhlas nedáme, sused náš pozemok, ani vnútro domu (cez jeho okná) monitorovať v žiadnom prípade nemôže. Kamery musia byť natočené tak, aby nenarúšali súkromie obyvateľov domu, či pozemku. Ale ulicu, ktorá je pred domom už monitorovať možno. Platia tu pravidlá, ktoré boli vyššie menované.

Sporné bývajú prípady, kedy je kamerový systém síce natočený na iný súkromný pozemok, ale používa softvérové záslepky, ktoré cudzí súkromný pozemok "vyčierňujú" a teda nemonitorujú. Hoci sa dikcia zákona napĺňa, odporúčame kamery inštalovať tak, aby svojim zorným uhlom nezasahovali do iných súkromných pozemkov.

A ako je to s wellness centrami, ktoré sme v úvode spomínali. Z uvedeného vysvetlenia vyplýva, že vo wellness centrách kamery umiestnené byť môžu. Samozrejme za predpokladu, že je priestor riadne označený a prevádzkovateľ má vypracovaný bezpečnostný projekt/smernicu. Kamery však v žiadnom prípade nemôžu byť umiestnené v prezliekarňach a na toaletách.

Toto isté platí aj pre ostatné verejne prístupné priestory.

Ak máte pocit, že sú vaše práva na ochranu súkromia narúšané, môžete podať sťažnosť na orgán dozoru. Tým je v tomto prípade Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Daniel Štubniak, MBA
odborná spolupráca: JUDr. Marcela Macová

Zdroj: http://www.specialistinabezpecnost.sk/clanky/kde-vsade-nas-mozu-natacat/34

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?