skendehupltr
A- A A+

Stretnutie primátorov miest vo veci financovania sociálnych služieb

SbLiVsV pondelok 12. februára 2018 sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti vedenia MsÚ Sabinov pracovné stretnutie primátorov miest Veľkého Šariša, Lipian a Sabinova, ktorí diskutovali o optimálnom riešení problematiky financovania neštátnych sociálnych zariadení.


Dôvodom uskutočneného zasadnutia primátorov je novela zákona o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2018. Zákon č.331/2017 o sociálnych službách bol prijatý za účelom zefektívnenia systému viaczdrojového financovania sociálnych služieb, a to zavedením príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Zákon touto novelou zavádza mestám a obciam povinnosť podieľať sa na financovaní neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb z vlastných finančných zdrojov, čo bude mať zásadný vplyv na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí.
Stretnutiu primátorov predchádzala porada vedúcich sociálnych oddelení a finančných oddelení zastúpených miest, ktorých závery boli primátormi miest prerokované s cieľom optimálne vyčleniť finančné prostriedky a nastaviť rozpočty pre rok 2018 tak, aby boli všetky požadované sociálne služby zo strany miest pokryté. Otázka financovania sociálnych služieb zahŕňa spolufinancovanie zariadení podporovaného bývania, denných stacionárov, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačných stredísk, domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení, a to nielen v meste Sabinov, ale aj v iných mestách, v ktorých sú obyvatelia mesta Sabinov klientmi poskytovateľov sociálnych služieb.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?