skendehupltr
A- A A+

Vypracovanie účelových energetických auditov pre mesto Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s projekt s názvom: "Vypracovanie účelových energetických auditov  pre mesto Sabinov".

 

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mestu Sabinov bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie účelových energetických auditov  pre mesto Sabinov“.
Mesto Sabinov prostredníctvom uvedeného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vypracovanie účelových energetických auditov  pre mesto Sabinov.
Realizáciou projektu získa mesto Sabinov kvalitne vypracované účelové energetické audity pre budovy vo vlastníctve  mesta Sabinov za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovaných na budovách vo vlastníctve mesta.

 

 Názov projektu: Vypracovanie účelových energetických auditov  pre mesto Sabinov
Kód projektu ITMS2014+: 310041BBJ2
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kod výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu:

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy vo vlastníctve mesta Sabinov za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovaných na budovách vo vlastníctve mesta Sabinov.

Hlavná aktivita: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy vo vlastníctve mesta Sabinov za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovaných na budovách vo vlastníctve mesta Sabinov.
Merateľné ukazovatele:

P0160 - Počet energetických auditov - 1

P0358 - Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby - 0

Začiatok realizácie projektu: 11/2021
Ukončenie realizácie projektu: 04/2023
 
 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC441-2019-53/BBJ2 bola podpísaná dňa 11.10.2021 celková zazmluvnená suma je 20.865,60 Eur.

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 20.865,60 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 17.735,76 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 2.086,56 EUR
Vlastné verejné - mesto Sabinov: 1.043,28 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

mzpvelke

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Plagat-A3-ESIF.pdf)Plagát1136 kB

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?