skendehupltr
A- A A+

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy: "Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov".

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov", na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

Názov projektu: Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov
Kód projektu v ITMS2014+: 314011ARU5
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Operačný program: 314000 - Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít žiadateľa a jeho partnerov za účelom  vypracovania a aktualizácie strategických, analytických a  koncepčných dokumentov  mesta Sabinov, mesta Lipany, obce Pečovská Nová Ves a obce Šarišské Michaľany.
Merateľné ukazovatele:

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov - počet: 8
P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS - počet: 5
P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií - počet: 10

 

Začiatok realizácie projektu: 04/2021
Ukončenie realizácie projektu: 09/2023

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ARU5 nadobudla účinnosť 30.03.2021.

Mesto Sabinov mám v rámci tohto projektu troch projektových partnerov: 
1. Mesto Lipany (rozpočet: 96.848,22 EUR)
2. Obec Pečovská Nová Ves (rozpočet: 96.848,22 EUR)
3. Obec Šarišské Michaľany (rozpočet: 96.848,22 EUR)

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 489.165,60 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 415.790,74 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 48.916,57 EUR
Vlastné zdroje : 24.458,29 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

www.partnerskadohoda.gov.sk
www.employment.gov.sk/sk/esf/
www.reformuj.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?