skendehupltr
A- A A+

WiFi pre Teba - mesto Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach s projektom s názvom: "WiFi pre Teba - mesto Sabinov".

logo wifi pre teba

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "WiFi pre Teba - mesto Sabinov",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 Názov projektu: WiFi pre Teba - mesto Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+: 311071T339
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 311070 - Informačná spoločnosť
Specifický cieľ: 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Hlavný cieľ projektu: Vybudovanie WiFi prístupovéhoých bodov na miestach komunitného života, kt. poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Sabinov k širokopásmovému internetu o min. rýchlosti 30 Mbit/s.
Merateľné ukazovatele: Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach - 11
Začiatok realizácie projektu: 03/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2020

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T339 bola podpísaná 24.04.2019 a schválená výška príspevku je 14.250,00 EUR.

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 15.000,00 EUR 
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 12.750,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 1.500,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 750,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Informačná spoločnosť

 

Odkaz na webové sídlo RO: www.mindop.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.vicepremier.gov.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (wifi pre teba.pdf)plagát257 kB

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?