skendehupltr
A- A A+

Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v Sabinove

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s projektom s názvom: "Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v Sabinove".

 loga EU IROP MPRV SR spolu

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v Sabinove",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Názov projektu: Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v Sabinove
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J075
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ, Komenského 13, Sabinov v súlade s existujúcimi požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce
Merateľné ukazovatele:  Počet podporených učební IKT - 1
Počet podporených učební jazykových - 1
Počet podporených učební polytechnických - 1
Počet podporených základných škôl -1
Začiatok realizácie projektu:  10/2019
Ukončenie realizácie projektu: 07/2020

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J075-222-13 bola podpísaná 16.08.2018 a schválená výška príspevku je 68.916,20 EUR.

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP:  72.543,37 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 61.661,86 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 7.254,34 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 3.627,17 EUR

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?