skendehupltr
A- A A+

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s projektom s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov"

loga EU IROP MPRV SR spolu

  

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Názov projektu: Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+: 302021L086
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.
Merateľné ukazovatele: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 45
Počet podporených areálov MŠ - 1
Počet podporených materských škôl - 1
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením - 1
Podlahová plocha renovovaných verejných budov - 426,10 m2
Začiatok realizácie projektu:   07/2019
Ukončenie realizácie projektu:  06/2020

 

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-202021L086-221-10 bola podpísaná dňa 21.06.2018 a schválená výška príspevku je 202.122,00 EUR.

 

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 212.760,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 180.846,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR:   21.276,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov:   10.638,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bikesharing
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?