skendehupltr
A- A A+

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený s projektom s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov".

 

logo ia eu op na sirku

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

 Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+: 312041R790
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 312040 - 4. Sociálne začlenenie
Specifický cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí  čím dochádza k zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.
Merateľné ukazovatele: Počet podporovaných kapacít nových inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí - 18
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni - 1
Začiatok realizácie projektu: 01/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R79001 bola podpísaná 18.12.2018 a schválená výška príspevku je 266.760,00 EUR.

 

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 266.760,00 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 226.746,00 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 40.014,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 0,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
 www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bytové domy Nezabudova ulica
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?