skendehupltr
A- A A+

Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s projektom s názvom: "Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove".

 loga EU IROP MPRV SR spolu

   

Mesto Sabinov má schválený projekt „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Názov projektu: Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove
Kód projektu v ITMS2014+: 302041N652
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kvality života obyvateľov vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove.
Projekt zahŕňa hlavnú aktivitu Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene
Merateľné ukazovatele: Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Začiatok realizácie projektu: 11/2017
Ukončenie realizácie projektu: 10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041N652-431-16 bola podpísaná dňa 06.08.2018 a schválená výška príspevku je 289 912,92 EUR.

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 305.171,50 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 259.395,78 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 30.517,15 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 15.258,58 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bikesharing
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?