skendehupltr
A- A A+

Oddelenie právne a správy majetku

Mgr. Lukáš JANIGA - vedúci oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 425

e-mail:

 

Právnik:

Zodopvedný referent:    JUDr. Beáta FINDIŠOVÁ
  051 - 4880 412

 

Referát správy majetku:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,
c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,
d) zvoláva a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
e) kontroluje plnenia zmlúv, vyhotovených na odbore,
f) spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovo-právneho,
g) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,
h) spolupracuje pri zakladaní a zriaďovaní právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Sabinov v rozsahu majetkovej účasti,
i) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií zriadených mestom,
j) koordinuje a zodpovedá za prípravu a realizáciu jarmokov a trhov,
k) správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu - prevencia • komunikácia s podnikateľskými subjektmi
 • hnuteľný majetok mesta
 • organizácia jarmokov
Zodpovedný referent:    Jana SEMANOVÁ
  051 - 4880 423

 

 • bytová politika
 • správa hnuteľného majetku mesta
Zodpovedný referent:    Anna KARNIŠOVÁ
  051 - 4880 415

 

 • správa nehnuteľného majetku mesta
Zodpovedný referent:     Ing. Zuzana JACKOVÁ   051 - 4880 423

 

 •   energetik – správca budov
Zodpovedný referent:  Jozef ŠCECINA 051 - 4880 432

 

 

Úsek hospodárskej prevádzky:

 • obstaráva vecné vybavenie mestského úradu a orgánov samosprávy mesta vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb podľa osobitného predpisu 
 • zabezpečuje riadny chod telekomunikačných zariadení mestského úradu, sleduje a eviduje dodávky energií, vodné a stočné a hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami určenými na činnosť mestského úradu 
 • zabezpečuje domovnícke práce a drobnú údržbu v objekte mestského úradu, čistenie a udržiavanie chodníkov a priľahlých priestranstiev a prevádzku kotolne vrátane drobnej údržby a vedenia prevádzkovej dokumentácie
 • zabezpečuje upratovanie objektu mestského úradu vrátane prania pre potreby mestského úradu 
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu
Zodpovedný referent:     Ing. Soňa GERMIČOVÁ   051 - 4880 433

 

Športová hala

Správkyňa mestskej športovej haly: Anna Lopuchovská, t. č. 0948 207 993, 0904 641 111

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?