skendehupltr
A- A A+

Geografické údaje

Matematicko-geografická poloha Sabinova je daná súradnicami 49° 07' 43" severnej geografickej šírky ako najsevernejšieho bodu ležiaceho na kóte 420,1 m n.m. v doline Čierneho potoka pri Hájnej hôrke a 49° 04' 00" severnej geografickej šírky v najjužnejšom bode, ktorý leží na nive Torysy na styku s katastrom Ostrovan.

Najzápadnejšie miesto je na kóte 539 m n.m. v geomorfologickom celku Bachurne a má hodnotu 21° 04' 06" východnej geografickej dĺžky a najvýchodnejšie miesto s hodnotou 21° 08' 12" východnej geografickej dĺžky leží vo výške 360 m n.m. pri bezmennom potoku, ktorý oddeľuje jakubovanský chotár od sabinovského.

Stred mesta (farský Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa) leží v priesečníku rovnobežky 49° 06' 13" severnej geografickej šírky a poludníka 21° 05' 53" "východnej geografickej dĺžky.

Kataster sídla sa nachádza na rozhraní geomorfologických celkov Spišsko-Šarišského medzihoria a Bachurne. Najväčšia časť sídla leží v geomorfologickom podcelku Spišsko-Šarišského medzihoria v Šarišskom podolí, iba malá juhozápadná časť územia patrí do najvýchodnejšieho výbežku Bachurne. Intravilán mesta sa rozprestiera v širokej doline Torysy, medzi sútokom Torysy s Čiernym potokom a potokom Telek, na jej nive a terasách vo výške 324 m n.m. (nadmorská výška farského Kostola Sťatia sv. Jána Krstiteľa). Najnižšie miesto chotára 295 m n.m. sa nachádza na nive Torysy v južnom výbežku katastra Orkucan. Najvyššie miesto 539 m n.m. leží vo výbežku Bachurne v hone Pod Stavencom v západnej časti katastra Sabinova. Relatívny výškový rozdiel medzi nivou Torysy a Bachurňou je 244 m. Priemerné relatívne výškové rozdiely sa v katastri Sabinova (spolu s Orkucanami) pohybujú od 30 m do 200 m. Od najnižšieho bodu na nive Torysy na juhu chotár plynule stúpa severovýchodným smerom k úpätiu Čergova. V juhozápadnej časti katastra nad nivou Torysy výrazne vyčnieva pieskovcový chrbát Bachurne (220 m relatívne).

Sabinov je od roku 1996 okresným mestom. Leží excentricky, v juhovýchodnej časti okresu na dôležitej hlavnej ceste č. 68 Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom - Poľsko a železničnej trati č. 188 Košice - Prešov - Plaveč - Poľsko. Od krajského mesta je centrum Sabinova vzdialené iba 18 km. Katastrálne územie má rozlohu (k 1.1.1996) 2 383 ha. Podľa rozlohy chotára patrí Sabinov v rámci 43 obcí okresu na druhé miesto po Olejníkove, teda medzi päť sídiel okresu, ktorých rozloha katastra je nad 2 000 ha (Olejníkov 4446 ha, Nižný Slavkov 2314ha, Kamenica 2130 ha, Jarovnice 2017 ha). Katastrálne územie Sabinova má obdĺžnikový tvar s ostrým výbežkom na severe. Jeho maximálna dĺžka je medzi Hájnou hôrkou na severe a najnižším miestom na nive Torysy na juhu územia a má hodnotu 6625 m (6,625 km). Maximálna šírka územia ( nie je kolmá na líniu maximálnej dĺžky) sa nachádza medzi kótou 539 m n.m. na západe katastra a bodom na východe územia, ktorý leží zhruba 750 m od doliny potoka Telek a jej hodnota je 4575 m (4,575 km). Dĺžka katastrálnych hraníc je 21,375 km. Prebiehajú na severo-severozápade a čiastočne na západo-juhozápade a severovýchode po širokých plochých chrbtoch pahorkatiny Šarišského podolia. Na juhu, juhozápade a severozápade prechádzajú po nive Torysy a chrbátom Bachurne. Východnú hranicu katastra tvorí Husí potok a severná prechádza severným úpätím Hájnej a Predrentovej hôrky. Katastrálne hranice sú zväčšia prirodzené, prebiehajú po širokých plochých chrbtoch pahorkatiny Šarišského podolia, resp. po potokoch, výmoľoch alebo po úvalinovitých dolinách. Za umelé ich možno považovať iba na rovinatej riečnej nive Torysy. V katastri Sabinova sa nachádzajú v južnej polovici tieto hony : Pri hrobli, Spodné rakytie, Chmeľník, Hôrky a v severnej polovici územia sú to: Pod Stavencom, Mala Hora, Stredná draha, Pod Jablonkami, Husí hrb, Forlang, Predrentová hôrka.

Kataster Sabinova susedí na severe s chotárom Červenej Vody, na severovýchode s Drienicou a Jakubovanami, na západe s Pečovskou Novou Vsou, na juhozápade s Ražňanami a na juhovýchode so Šarišskými Michaľanami. Intravilán je v rámci chotára umiestnený excentrický na juhozápade a má rozlohu okolo 320 ha. Na juhovýchode splýva s obytno-priemyselnou zónou intravilánu miestnej časti Sabinova s Orkucanami.

Mesto Sabinov má tieto miestne časti : Sabinov stred, Pri ihrisku, Nad stráňou, Priemyselný obvod, Gelbeše, Husí hrb, Malá hora, Sídlisko, Pod Malou horou.

Zdroj: PhDr. Peter Kónya: DEJINY SABINOVA

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?