skendehupltr
A- A A+

Školy v núdzovom režime, zmeny v zápise detí

skola emptyNapriek nútenému prerušeniu vyučovacieho procesu v školách a školských zariadeniach riaditelia škôl v spolupráci s pedagógmi pripravili pre žiakov online vyučovanie. Pre všetkých je to nová, náročná situácia, preto je potrebné pochopenie a trpezlivosť pri hľadaní čo najefektívnejších spôsobov ako zvládnuť učivo. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov sa prispôsobili vzniknutej situácii a komunikujú cez aplikáciu Edupage, ku ktorej má prístup každý žiak školy i zákonný zástupca.

Plynule prebieha zadávanie domácich úloh, krátkodobých testov na opakovanie učiva vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. V prípade potreby sú vedenia základných škôl a pedagogickí zamestnanci k dispozícii v pracovných dňoch prostredníctvom Edupage alebo mailovej komunikácie.

Výklad učiva, metodický materiál, pracovné listy, krátke testy si môžu žiaci prezrieť a vyplniť na rôznych webových portáloch, napr. Fenomény sveta, Bez kriedy, VIKI, Taktik, Zborovňa, Eduworld, KOZMIX, WocaBee, EnglishOne, Učíme na diaľku a ďalšie

Veľkú pomoc pri práci so žiakmi zo SZP poskytujú komunitné centrá zo Sabinova a z Ražnian. Ich pracovníci roznášajú žiakom na týždeň úlohy zadané vyučujúcimi a zabezpečujú tiež spätnú väzbu.

Všetci pedagogickí zamestnanci sú pravidelne monitorovaní vedením školy. Svoju činnosť vykazujú v týždenných výkazoch.

 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl – zmeny

Oddelenie školstva MsÚ v Sabinove oznamuje, že v súlade s opatreniami vlády na zabránenie šíreniu koronavírusu a so schváleným VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa miesto a čas zápisu nemení.

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 v ZŠ na Ul. Komenského aj v ZŠ na Ul. 17. novembra bude prebiehať v dňoch
20. – 21. 4. 2020 od 13.30 h do 16.30 h v priestoroch základných škôl.

Zápis ale bude prebiehať bez prítomnosti detí. Rodičia sú povinní vstupovať do škôl s rúškom na tvári. Na zápis je potrebné doniesť vlastný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy bude možné realizovať aj elektronicky. Bližšie informácie budú uvedené na webových stránkach základných škôl: www.zsnovsab.edupage.org a www.zskomsab.edupage.org.

 

Materské školy

Materské školy sú v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu až do odvolania zatvorené.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich, kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

 

V ostatných školách a školských zariadeniach bude príspevok vyúčtovaný rodičom po ukončení školského roka.

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bikesharing
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?