skendehupltr
A- A A+

Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie mesta Sabinov sú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta. Mesto Sabinov poskytne dotáciu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. VZN č. 10-2021.

Mesto Sabinov podporuje dotácie na tieto oblasti:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

  Vybavuje  Bc. Katarína Šimonová 051-4880 440

  Vybavuje:  Ing. Alžbeta Semanová 051-4880 414


 • Súvisiace predpisy:

  1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mesta Sabinov-2020 (DOCX)

  2. VZN č. 10-2021 mesta Sabinov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (PDF)

  Žiadosti o poskytnutie dotácie sa prehodnocujú 2 krát ročne a to k 31. decembru príslušného roka na nasledujúci kalendárny rok.
  Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 10-2021, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov.
  Žiadosť je potrebné doručiť na Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
  Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje len na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi mestom a príjemcom dotácie po schválení mestským zastupiteľstvom.

 

  

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

 • Cyklochodník Sabinov - Drienica
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?