skendehupltr
A- A A+

Muszyna-Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia

Interrreg PL SKMesto Sabinov sa stalo úspešným žiadateľom v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu Interreg Poľsko-Slovenská spolupráca. Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Celková hodnota projektu je 2 754 064,79 € z toho mesto Sabinov (https://sabinov.sk) má oprávnené náklady 850 686,72 € a vedúci partner Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (http://muszyna.pl/) 1 903 378,07 € .


Obdobie realizácie projektu : od 08/2019 do 08/2021. Projekt sa prostredníctvom naplnenia jednotlivých cieľov projektu bude snažiť o ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, o vytýčenie novej turistickej trasy, ktorú budú môcť využívať obyvatelia a turisti po oboch stranách hranice, o skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu, ako aj o prezentáciu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva širšej spoločnosti. Všetky aktivity realizované v projekte budú podporovať vyššie spomenuté témy. Daná úloha rieši obnovu vybraných častí ruín zaniknutých častí mestského opevnenia, predovšetkým za účelom konzervácie a rekonštrukcie kurtín a čiastočnej hypotetickej rekonštrukcie zachovaných veží. Navrhuje sa stavebná obnova formou čiastočnej rekonštrukcie, hmoty murív sa analogicky doplnia, kde nie je zachovaný priebeh kurtín nad terénom, ich priebeh upresní archeologický výskum. Veže č. 1-4 sa zachovali už len torzálne a z ich muriva chýba časť posledného podlažia. Zámerom je ich prestrešiť aby nedochádzalo k ich ďalšej degradácii. Na vežiach č. 5-11 budú robené iba drobné stavebné úpravy.

NÁVRH ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉHO RIEŠENIA:
Zámerom návrhu aktivít je prestrešiť veže, aby nedochádzalo k ich ďalšej degradácii, murivá konzervovať, zamurovávajú sa len násilne prebúrané otvory, stavebne sa opravujú len prvky s ohrozenou statikou, naznačuje sa pôvodná existencia ochodzí. Návrh prestrešenia je formou hypotetickej rekonštrukcie – typická kužeľovitá strecha na podkovovitom pôdoryse, po konštrukčnej stránke sú navrnuté voľné kópieobdobných historických krovov, aplikujú sa klasické tesárske detaily a spoje, 8/13 nepoužije sa železobetónový veniec, krytina drevený štiepaný šindeľ dvojito kladený,impregnovaný tlakovo bezfarebným prostriedkom proti drevokazným škodcom, v úsekoch odkvapu striech, kde by voda stekala priamo na murivá ochodze či kurtín, sa osadia odkvapové žľaby a zachytená voda sa chrličom, podopieraným atypickou konzolou odvedie mimo murivá. Použijú sa klampiarske prvky z predzvetraného titánzinkového plechu tmavej farebnosti, chýbajúce murivo posledného podlažia sa vymuruje v plnom profile do predpokladanej pôvodnej výšky. Vo vežiach 1, 3 a 4 sa v poslednom podlaží domodelujú zachované torzá strielní, vo veži 2 sa vytvoria nové otvory strielní, vodítkom je predpoklad rytmického striedania osádzania otvorov v jednotlivých podlažiach, exteriérové plochy líc s nebezpečne vyplavenými ložnými škárami vyškárovať čisto vápennou maltou, vypadnuté vonkajšie aj vnútorné kaverny doplniť do líca, interiéry veží sa zachovali vo vzácne autentickej podobe a preto sa navrhujú iba také stavebné zásahy, ktoré eliminujú rušivé novodobé prebúrania muriva, či priamo staticky ohrozujú konštrukčné prvky. Pri chýbajúcich prekladoch či záklenkoch ník strieľní treba jednotlivo zvážiť, či situácia už nie je skonsolidovaná a či je dopĺňanie prestropenia niky nevyhnutné. Jestvujúce omietky budú iba veľmi výnimočne prichytené k podkladu, s maximálnou požiadavkou na zachovanie autenticity výpovednej hodnoty originálu. Potrebné stavebné zásahy pri jednotlivých nikách sa upresnia po sprístupnení, veža č. 3 bude mať náznakovo rekonštruovanú časť ochodze s podestou prístupového schodiska, ale nebude sprístupnená pre návštevníkov. Kvôli dlhšej životnosti celej konštrukcie, ktorá je len čiastočne chránená strieškou, sa použije na všetky prvky dubové drevo, impregnované tlakovo bezfarebným prostriedkom proti drevokazným škodcom. Povrchová úprava bude napodobňovať sivé zostarnuté drevo – sivá lazúra Tikkurila kiwi na dvojnásobný napúšťací náter Tikkurila Valti base. Krytina drevený štiepaný šindeľ dvojito kladený, impregnovaný tlakovo bezfarebným prostriedkom proti drevokazným škodcom, bez klampiarskych prvkov,  poznatky o drevenej konštrukcii krytia ochodze sú veľmi skromné a nedovoľujú hodnoverne rekonštruovať jej úplnú pôvodnú podobu, z toho dôvodu sa najmä pri vežiach 1, 2 a 4 iba veľmi konzervatívne naznačujú polohy pôvodných konzol vložením trámov z dubového dreva.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Milujem svoje mesto
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?