skendehupltr
A- A A+

Začala sa výstavba cyklomagistrály „EuroVelo 11“ v úseku mesta Sabinov

loga EU IROP MPRV SR spolu

 

 

 

EuroveloSBProjekt „EuroVelo“ je zámer vytvorenia siete 16-tich diaľkových cyklistických trás naprieč celou Európou. Celková dĺžka projektovaných trás je cez 60 000 km, z ktorých je už cez 20 000 km v prevádzke. Naším krajom prechádza plánovaná Východoeurópska trasa: EV 11, ktorá má spájať Nordkapp (alebo Severný mys na severe Nórska) s Aténami (hlavným mestom Grécka)  v celkovej dĺžke 5964 km.

Dnešným dňom sa začali práce na časti trasy „EuroVelo 11“ v úseku mesta Sabinov. V severnej časti Sabinova sa trasa bude napájať na práve realizovaný úsek v obci Pečovská Nová Ves a v južnej časti sa bude napájať na plánovanú trasu v obci Šarišské Michaľany. Stavebnou konštrukciou sa jedná o štandardný cyklistický chodník šírky 3m so spevneným - prevažne asfaltovým povrchom (prípadne s povrchom zo zámkovej dlažby). V dvoch úsekoch je trasa vedená po jestvujúcich asfaltových miestnych komunikáciách, kde bude vyznačená vodorovným dopravným značením. Na trase sa zhotovia tri nové premostenia - lávka cez potok Telek, Drienický potok a Krakovský potok. Celková dĺžka cyklochodníka v úseku mesta Sabinov bude mať dĺžku cca. 6,1 km.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. Košice. Celkové náklady na stavbu predstavujú čiastku vo výške 1 015 131 €, pričom financovanie je v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta Sabinov je 5 %.

V zmysle zmluvy o dielo by stavba v úseku mesta Sabinov mala byť ukončená do 10 mesiacov. Veríme, že v dohľadnom čase v našom meste pribudne takáto významná stavba, ktorá bude slúžiť nielen pre potreby obyvateľov mesta, ale prispeje aj k rozvoju cyklistickej prepravy, zvýšeniu bezpečnosti cyklistov ich odsunom z hlavných ciest, ako aj k rozvoju cestovného ruchu.

Názov projektu: Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany
Kód projektu ITMS2014+: 302011N547

1 celková situácia 2 situácia EV 113 situácia Sabinov

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Bikesharing
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?