skendehupltr
A- A A+

Informácia o doručovaní rozhodnutí k daniam a poplatku za komunálny odpad

slovenskosk logoV zmysle § 29 zákona č. 305/2013 Z.z. bude správca dane v nasledujúcom období elektronicky doručovať právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje, k dani za užívanie verejného priestranstva a rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad na rok 2019.


Správca dane pripomína, že elektronicky podpísané dokumenty sa prenášajú v špecifických formátoch , ktoré si na otvorenie vyžadujú použitie špecifického softvéru. Pre správne zobrazenie doručeného dokumentu je potrebné mať nainštalovaný balíček aplikácií, ktorý obsahuje ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (eID klient) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS). Inštalačný balíček aplikácií nájdete na:
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
Občanom budú rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa a rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad na rok 2019 doručované v elektronickej alebo v listinnej podobe. Občanom, ktorí majú elektronické schránky aktívne, budú rozhodnutia doručené výlučne v elektronickej podobe. V prípade neaktívnej elektronickej schránky správca dane, v súlade s § 31a zákona č. 305/2013 Z.z., vyhotoví listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý bude následne v nadchádzajúcom období doručovaný v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku alebo povereným zamestnancom správcu dane.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?