skendehupltr
A- A A+

Vnútroblok Komenského

KomenskehoSBMesto Sabinov požiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nenávratný finančný príspevok na Vnútroblok Komenského. 28.5.2018 bolo Mestu Sabinov doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Vnútroblok Komenského pod číslom NFP302040N652.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodlo v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a schválilo maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku v sume 289 912,92 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 305 171,50 €. Ministerstvo ako Riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program v rámci konania o žiadosti overilo splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospelo k záveru, že žiadosť Mesta Sabinov splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (3_celková situácia stavby_navrhovaný stav(594x730mm).pdf)Celková situácia 3792 kB
Stiahnuť tento súbor (12_fontána (297x520mm).pdf)Fontána546 kB

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • MŠ 9.mája - rekonštrukcia
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?