skendehupltr
A- A A+

Zapojenie Sabinova do akčného plánu na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov

PodporaNROV roku 2017 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov Mesta Sabinov celkom 208. Z toho stálych pracovných miest v trvalom pracovnom pomere bolo 185 (zamestnanci úradu, spoločných úradovní, mestskej polície, malej obecnej služby, sociálnych služieb, materských škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity).

V súlade s akčným plánom na podporu rozvoja okresu Sabinov, ktorý patrí do skupiny najmenej rozvinutých okresov mesto vo veľkej miere využíva nástroje aktívnej politiky trhu práce cez projekty s ÚPSVaR Prešov v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti podľa § 50j, 50, 54. Na základe dohôd o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pracovalo na dobu určitú v rozsahu od 6 do 18 mesiacov podľa podmienok určených úradom práce 48 zamestnancov. Celkom bolo spracovaných 15 projektov, 4 pokračovali z roku 2016 a v uplynulom roku bolo uzatvorených 11 nových dohôd s ÚPSVaR, väčšinou podľa § 54 citovaného zákona – Cesta na trh práce, aktivita 3; dve z nich boli na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov – referentské miesta v centre voľného času a na referáte regionálneho rozvoja.

V rámci spomínaných projektov boli najviac obsadzované robotnícke profesie pre potreby malej obecnej služby, hliadky MsP, centra sociálnych služieb, školských jedální, materských škôl a od októbra 2017 aj pre mestskú športovú halu.

Všetci takto prijatí zamestnanci majú s Mestom Sabinov uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú (počas trvania projektu) a ich mzdové náklady refunduje ÚPSVaR až do výšky 95% celkovej ceny práce, maximálne do sumy 588,11 € z prostriedkov ESF (85%) a štátneho rozpočtu (15%), zvyšok mzdových nákladov hradí mesto.

Formou absolventskej praxe pracovali na MsÚ traja uchádzači o zamestnanie – absolventi, v období od troch do šiestich mesiacov ako referenti na finančnom oddelení, oddelení výstavby a stavebnom úrade. Odmeňovaní boli z finančných prostriedkov ÚPSVaR v Prešove. Títo absolventi pracovali na základe dohody o vykonávaní absolventskej praxe, ktorú uzatvárajú s ÚPSVaR, t. j. nemajú s mestom uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?