skendehupltr
A- A A+

Aktuálne informácie o stave výstavby obchvatu mesta Sabinov

obchvatV piatok 9. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Sabinov Ing. Petra Molčana so zástupcami štátnej organizácie Slovenská správa ciest, konkrétne s riaditeľom Investičnej správy a výstavby ciest Košice Ing. Jozefom Fabianom a s námestníčkou úseku investičnej prípravy Ing. Gabrielou Marekovou. Predmetom ich spoločného stretnutia bolo riešenie aktuálnej situácie preložky cesty 1/68 - Sabinov.


V roku 2017 bola zabezpečená štúdia realizovateľnosti preložky cestného ťahu 1/68, ktorý prechádza mestom Sabinov. Štúdiu zrealizovala medzinárodná agentúra JASPERS, partner Európskej komisie pre technickú pomoc a prípravu vysokokvalitných veľkých projektov, ktoré sa majú spolufinancovať zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Závery uskutočnenej štúdie poukazujú na to, že v súčasnosti je cestný ťah vyťažený a nevyhovujúci, najmä v intravilánoch mesta Sabinov a v priľahlých obciach. Dotknutá cestná komunikácia vykonáva obsluhu pre 230 000 ľudí, pričom jej situácia neumožňuje, pri dodržaní podmienok bezpečnej a plynulej premávky, zvýšenie priepustnosti cesty 1/68 v jej aktuálnom stave. Štúdia tým potvrdzuje nutnosť vybudovať cestu v novej trase. Plánovaná preložka cesty 1/68 predstavuje severný obchvat mesta Sabinov v celkovej dĺžke 9,625 km, ktorý sa bude viesť spred obce Šarišské Michaľany po obec Pečovská Nová Ves.
Aktuálne je na stavebnom úrade v Sabinove evidovaná žiadosť na predĺženie územného rozhodnutia. Na stavbe preložky cesty 1/68 - Sabinov bola zahájená majetkoprávna príprava vysporiadania stavby a projektová príprava stavby, ktoré predchádzajú samotnému vydaniu stavebného rozhodnutia pre zahájenie výstavby. Doteraz boli na tieto účely vyčerpané prostriedky v hodnote 1 270 000 €. Celkové náklady na výstavbu preložky cesty sa odhadujú vo výške 55 miliónov eur, pričom je potrebné dofinancovať 4 milióny eur na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov s jednotlivými vlastníkmi. Tieto dodatočné náklady realizovateľ výstavy cesty SSC IVSC Košice zohľadnil vo svojom návrhu kontraktu na rok 2018, ktorý bol predložený Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky. K dnešnému dňu nie je predložený kontrakt podpísaný z dôvodu, že v súčasnej dobe nie je jasná výška financií, ktorá bude pre uskutočnenie tejto stavby vyčlenená. Štát musí nájsť prostriedky pre financovanie stavby z vlastných zdrojov, úverových zdrojov, alebo z nevyčerpaných zdrojov z fondov EÚ, pokiaľ budú ušetrené financie pridelené rezortu dopravy.
Realizácia preložky cesty 1/68 je výsledkom dlhodobej práce samosprávy mesta Sabinov a SSC IVSC Košice, ktorá považuje výstavbu preložky cesty 1/68 za svoju prioritnú akciu.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (obchvat.PDF)Obchvat Sabinova - varianty2120 kB

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Cyklochodník Sabinov - Drienica
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?