skendehupltr
A- A A+

Rekonštrukcia MsKS pokračuje prácami v interiéri

IMG 9520 mKoncom roka 2017 sa začali rekonštrukčné práce v interiéri budovy Mestského kultúrneho strediska, ktoré sú realizované mimo projektu z fondov EÚ,ktorý bol zameraný výhradne na zateplenie a zníženie energetickej náročnosti budovy . Harmonogram rekonštrukčných prác v interiéri bol v priebehu mesiaca január 2018 spresňovaný s cieľom efektívne zorganizovať jednotlivé práce a úpravu vnútorných priestorov budovy podľa požiadaviek MsKS. Doteraz bol na tieto práce schválený rozpočet vo výške 100 000 € pre rok 2018, ku ktorému sa prirátali nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017 vo výške 93 000 €. Na dofinancovanie rekonštrukcie bude potrebné schváliť MsZ približne 105000 €. Jedná sa o vlastné finančné prostriedky mesta.

IMG 9514

V januári sa rekonštrukčné práce primárne sústredili na odstraňovanie starých podlahových krytín, lokálnu opravu omietok a novú maľbu stien v celom objekte. Taktiež boli kompletne zreparované vnútorné svietidlá v celej budove a svietidlá nad vonkajšími vchodmi do budovy. V nasledujúcom období budú rekonštrukčné práce pokračovať pokládkou nových PVC podláh v knižnici, kanceláriách, chodbách a bočných schodiskách.

IMG 9520

Na renováciu interiéru estrádnej sály, predsália a prednáškovej miestnosti bol vypracovaný architektonický návrh vrátane vizualizácie. V zmysle návrhu prebieha v estrádnej sále rozsiahla rekonštrukcia. Práce sa zameriavajú na odstraňovanie pôvodnej parketovej podlahy, demontáž starej nefunkčnej vzduchotechniky, demontáž drevených obkladov a výmenu svetelných zdrojov. Následne bude prebiehať montáž novej vzduchotechniky vrátane rekuperačnej jednotky, montáže nových obkladov a novej drevenej podlahy. V rámci výmeny obvodového plášťa budovy v roku 2017 bola stena estrádnej sály od priľahlého bytového domu na Ul. Matice slovenskej zamenená za plnú stenu bez okien. Zároveň na tejto stene bola dodatočne zrealizovaná tepelno-zvuková izolácia, s cieľom čo možno v maximálnej miere zamedziť šíreniu hluku k bytovému domu počas konania kultúrno-spoločenských akcií (svadby, plesy a pod.).

IMG 9517

Následne v priebehu roka 2018 sa plánuje aj s renováciou kinosály, pričom MsKS sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z audiovizuálneho fondu. Plánovaná renovácia by mala zahŕňať rekonštrukciu drevenej podlahy na pódiu, inštaláciu nových sedadiel v hľadisku a s tým spojenú prestavbu schodiska. V decembri 2017 bol pred vstupom do kinosály vybudovaný malý bufet, v ktorom si návštevníci kina budú môcť zakúpiť popcorn alebo malé občerstvenie. V kinosále dosiaľ prebehla rekonštrukcia stien v zákulisí, zreparovalo sa osvetlenie a opona.

IMG 9522

Uvedené práce realizujú štyri pracovné skupiny. V prvej skupine sú kmeňoví zamestnanci MsKS. Druhú skupinu tvoria živnostníci na základe objednávok MsKS (jedná sa hlavne o maľovanie významnejších priestorov knižnice, chodieb a kancelárií). Tretiu skupinu tvoria 3 zamestnanci mestskej organizácie VPS spol. s r.o.. Od 15. januára sa na prácach podieľa aj štvrtá pracovná skupina piatich väzňov z Oddelenia výkonu trestu v Sabinove, ktorí vykonávajú pomocné stavebné a manipulačné práce v rámci zmluvy medzi mestom Sabinov a Ústavom výkonu väzby v Sabinove. Do pomocných stavebných prác sa podľa potreby zapája aj Malá obecná služba. Spoločným cieľom je minimalizovať náklady na rekonštrukciu interiéru.

IMG 9524

Harmonogram prác a ich súčasné napredovanie predpokladá otvorenie budovy MsKS k 1. aprílu tohto roka, pričom spustenie kinosály plánujeme už vo februári v období jarných prázdnin. Obnovenie prevádzky budovy zahŕňa presťahovanie zamestnancov MsKS do svojich kancelárií, spustenie prevádzky knižnice, estrádnej sály a opätovné nasťahovanie nájomcov.

IMG 9526

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • MŠ 9.mája - rekonštrukcia
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?