skendehupltr
A- A A+

IOMO – integrované obslužné miesto občana

logo iomoIOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Sabinove počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana /IOMO/ Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  Ak navštívite pracovisko IOMO vybavíte:
- Výpis z listu vlastníctva
- Výpis z obchodného registra
- Výpis z registra trestov
Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Výpis z listu vlastníctva
Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Žiadateľ nemusí navštíviť IOMO v mieste svojho trvalého bydliska. Na pracoviskách IOMO môžete získať úplný Výpis z listu vlastníctva alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva.
Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.
O výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
Občan sa pri vybavovaní Výpisu z lista vlastníctva preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Doba vybavenia: vydanie od podania žiadosti do 24 hodín až 48 hodín.

Obchodný register
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.
Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.
Výpis z obchodného registra získate na pracoviskách IOMO, ktorý je použiteľný na právne úkony a môže oň požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní obchodného registra preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Doba vybavenia: okamžite na počkanie, po podaní žiadosti.

Register trestov
Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené /vymazané/.
Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť týmito spôsobmi:
- občan Slovenskej republiky sa preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a originálom rodného listu,
- cudzinec s povoleným pobytom na území SR sa preukáže:
- originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym prekladateľom,
- alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do jazyka slovenského súdnym prekladateľom
Doba vybavenia: približne 10 min. po odoslaní žiadosti

Cenník poplatkov:
Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľnosti                                  7,90 eur
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodnéhoregistra      4,50 eur
Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov                                            3,90 eur

Uvedené ceny sú vrátanie zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a popatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?