skendehupltr
A- A A+

Obchvat Sabinova - aktuálne informácie k preložke cesty I/68

Obchvat SBVzhľadom na rastúci záujem verejnosti o informácie prinášame najaktuálnejšie informácie k výstavbe obchvatu mesta Sabinov. Stavbu I/68 Sabinov, preložka cesty pripravuje a realizuje Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, tzn. že mesto Sabinov nie je investorom tejto stavebnej akcie.


V súčasnosti prebieha na tejto pripravovanej stavbe archeologický prieskum, ktorý by mal trvať do 30.6.2020. Po jeho ukončení a vyhodnotení investor bude pokračovať v príprave realizácie stavby a to procesom stavebného konania, po ukončení ktorého zaháji proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Až po ukončení verejného obstarávania a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotoviteľom stavebných prác bude možné začať so samotnými stavebnými prácami na tejto stavbe.
Trasa preložky cesty vyplynula z výsledkov viacerých štúdií resp. posudzovaní. Išlo predovšetkým o posudzovanie navrhovanej stavby z hľadiska vplyvov na životné prostredie tzv. EIA proces a o ekonomické hodnotenie, ktoré riešila štúdia realizovateľnosti. Každý z týchto procesov prebiehal vo variantnom riešení, ktorého výsledok bol premietnutý do príslušného stupňa projektovej dokumentácie resp. jej konečnej verzie.
V rámci hodnotenia stavby a jej vplyvu na životné prostredie sa komplexne hodnotili tri varianty a celý EIA proces bol ukončený záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR (v októbri roku 2007). Tento odporúčaný variant bol riešený v podrobnostiach v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Po procese EIA bola spracovaná dokumentácia pre územné konanie. Územné rozhodnutie pre túto stavbu bolo vydané dňa 20.7.2009 a následne bolo predĺžené s platnosťou do 03/2021.
Okrem posudzovania vplyvov na životné prostredie Slovenská správa ciest dala vypracovať aj štúdiu realizovateľnosti cestného ťahu I/68 v úseku Mníšek nad Popradom – Prešov, kde boli spracované a posudzované dva varianty, vrátane nultého variantu. Všetky varianty boli posúdené z hľadiska priestorového vedenia trasy, stavebno-technickej náročnosti, dopravných, technicko-ekonomických, environmentálnych aspektov, rizík realizácie, inžiniersko-geologických podmienok a odporúčaných prieskumov multikriteriálnou analýzou (MCA) a analýzou nákladov a výnosov (CBA). Výsledný 2. variant trasovania preložky cesty I/68 tzv. obchvatu Sabinova, ktorého vizualizáciu je možné vidieť na videu

– Celková situácia stavby na podklade ortofoto mapy. Stavba bude pozostávať celkovo zo 73 stavebných objektov, kde okrem 6-tich cestných objektov bude vybudovaných aj 16 mostných objektov. Stavba si okrem iného vyžiada aj realizácie preložiek viacerých inžinierskych sietí a úprav vodných tokov. Doba realizácie stavby je plánovaná na obdobie 36 mesiacov, pričom investor predpokladá, že stavebné práce na tejto stavbe budú zahájené v druhej polovici roka 2021.

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?