skendehupltr
A- A A+

Mestské kultúrne stredisko Sabinov - bezbariérovosť

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre bezbariérový trakčný osobný výťah, stavebné práce na vybudovanie bezbariérového trakčného výťahu a realizáciu stavebných úprav pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska.

úpvsr iiErbSB

 

 

Cieľ projektu: zlepšenie kvality služieb, sprístupnenie zariadenia a jedinečnosti okresu všetkým skupinám obyvateľov a návštevníkom, hlavne s technickými a zdravotnými obmedzeniami (rodiny s malými deťmi, osoby so ZP, seniori a pod.).

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Sprístupnené bezbariérové sociálne zariadenia

Aktivita 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérovosť MsKS

Aktivita 3. Vydanie kolaudačného rozhodnutia na trakčný výťah

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:

Počet projektovej dokumentácie/1, Počet kolaudačných rozhodnutí/1, počet komplexne zrekonštruovaných a upravených sociálnych bezbariérových zariadení/1

 

Výška poskytnutého RP:                            86.647,00 €

Celkový rozpočet:                                        86.647,00 €    

- bezbariérové sociálne zariadenie              18.647,00 €

- vypracovanie PD                                         2.000,00 €

- trakčný osobný výťah                               66.000,00 €

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva

Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu

Účel RP: úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre bezbariérový trakčný osobný výťah, stavebné práce na vybudovanie bezbariérového trakčného výťahu a realizáciu stavebných úprav pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, opatrením E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 07.12.2018

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu.

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Modernizácia futbalovej infraštruktúry
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?