skendehupltr
A- A A+

Geodetické zameranie - EUROVELO 11

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy.

 úpvsr iiErbSB

Cieľ projektu: zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy.

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Geodetické zameranie pozemkov pod pripravovanou stavbou a vyhotovenie geometrický plánov

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:

Geodetické zameranie

 

Výška poskytnutého RP:                            10.000,00 €

Celkový rozpočet:                                        10.000,00 €    

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: . Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb

Opatrenie: D. 5. Dopravná infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily

Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný dopravný systém - plán udržateľnej mobility

Účel RP: zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 29.04.2019

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Publicita.pdf)Publicita.pdf250 kB

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?