skendehupltr
A- A A+

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK s projektom s názvom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov".

01

Mesto Sabinov bolo úspešné v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 s projektom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov", ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.
Na realizácií hlavných aktivít projektu sa bude podielať 12 členov MOPS, ktorí boli vybraní z výberového konania, po dobu 24 mesiacov. Projektové aktivity začínajú od júna 2019. 

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+:
312051S370
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os:
Specifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách. Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. MOPS bude spolupracovať v rámci mesta aj s terénnými sociálnymi pracovníkmi ako aj so sociálnym oddelením mesta. MOPS bude poskytovať svoje služby v oblastiach ako: ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana verejného poriadku a majetku, ochrana životného prostredia, prevenciu a konfliktu medzi minoritou a majoritou
Merateľné ukazovatele: počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 12
počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 12
Začiatok realizácie projektu: 06/2019
Ukončenie realizácie projektu: 05/2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SEP-IMRK3-2019-002505 bola podpísaná 24.05.2019 a schválená výška príspevku je 279.718,79 EUR.

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 294.440,83 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 250.274,71 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 29.444,08 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 14.722,04 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk          www.esf.gov.sk          www.minv.sk          www.sabinov.sk

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (plagat-A3-sabinov.pdf)plagát243 kB

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Oprava kultúrneho domu v Orkucanoch
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?