skendehupltr
A- A A+

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

logo op kzp A RGB   kohézny fond

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporený projekt s názvom: "Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov", kód ITMS2014+: 310011L500.

 

logo op kzp A RGB   kohézny fond

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporený projekt s názvom: "Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov", kód ITMS2014+: 310011L500.

Cieľ projektu:
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Sabinov.

Hlavná aktivita projektu:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Merateľné ukazovatele:
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu

Cieľová skupina:
1200 domácností

Celková zazmluvnená suma: 179.289,60 €
Výška poskytnutého NFP: 170.325,12 €
Spolufinancovanie mestom: 8.964,48 €

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os:
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 18.06.2018 a je účinná od 22.06.2018. (zmluva).

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.sazp.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (plagát.pdf)Plagát221 kB

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Cyklochodník Sabinov - Drienica
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?