skendehupltr
A- A A+

Verejné obstarávanie

1. Zákazky s nízkou hodnotou

2. Podlimitné zákazky

3. Nadlimitné zákazky

4. Správy o zákazkách s nízkou hodnotou

 

Odkaz na profil Mesta Sabinov na portáli EKS (Elektronický kontraktačný systém):
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/DetailZmluvneVztahy/1341

Odkaz na profil mesta Sabinov na portáli ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie):
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5972?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00327735&obec=&month=&year=2022&text=

Odkaz na zverejnené súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/5972

 

 

Mesto Sabinov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom.

 

Smernica - upravujúca postup verejného obstarávateľa - Mesta Sabinov. pdf (294 KB)

 

Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Sídlo: Mestský úrad Sabinov,
Námestie slobody 57,
083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Molčan, primátor mesta

www. uvo.gov.sk - Úrad pre verejné obstarávanie

 

NEPREHLIADNITE:

Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z.

Zákon NR SR č. 232/2008 Z. z.

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Parkovisko Prešovská
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?