skendehupltr
A- A A+

Školy v núdzovom režime, zmeny v zápise detí

skola emptyNapriek nútenému prerušeniu vyučovacieho procesu v školách a školských zariadeniach riaditelia škôl v spolupráci s pedagógmi pripravili pre žiakov online vyučovanie. Pre všetkých je to nová, náročná situácia, preto je potrebné pochopenie a trpezlivosť pri hľadaní čo najefektívnejších spôsobov ako zvládnuť učivo. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov sa prispôsobili vzniknutej situácii a komunikujú cez aplikáciu Edupage, ku ktorej má prístup každý žiak školy i zákonný zástupca.

Plynule prebieha zadávanie domácich úloh, krátkodobých testov na opakovanie učiva vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. V prípade potreby sú vedenia základných škôl a pedagogickí zamestnanci k dispozícii v pracovných dňoch prostredníctvom Edupage alebo mailovej komunikácie.

Výklad učiva, metodický materiál, pracovné listy, krátke testy si môžu žiaci prezrieť a vyplniť na rôznych webových portáloch, napr. Fenomény sveta, Bez kriedy, VIKI, Taktik, Zborovňa, Eduworld, KOZMIX, WocaBee, EnglishOne, Učíme na diaľku a ďalšie

Veľkú pomoc pri práci so žiakmi zo SZP poskytujú komunitné centrá zo Sabinova a z Ražnian. Ich pracovníci roznášajú žiakom na týždeň úlohy zadané vyučujúcimi a zabezpečujú tiež spätnú väzbu.

Všetci pedagogickí zamestnanci sú pravidelne monitorovaní vedením školy. Svoju činnosť vykazujú v týždenných výkazoch.

 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl – zmeny

Oddelenie školstva MsÚ v Sabinove oznamuje, že v súlade s opatreniami vlády na zabránenie šíreniu koronavírusu a so schváleným VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa miesto a čas zápisu nemení.

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 v ZŠ na Ul. Komenského aj v ZŠ na Ul. 17. novembra bude prebiehať v dňoch
20. – 21. 4. 2020 od 13.30 h do 16.30 h v priestoroch základných škôl.

Zápis ale bude prebiehať bez prítomnosti detí. Rodičia sú povinní vstupovať do škôl s rúškom na tvári. Na zápis je potrebné doniesť vlastný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy bude možné realizovať aj elektronicky. Bližšie informácie budú uvedené na webových stránkach základných škôl: www.zsnovsab.edupage.org a www.zskomsab.edupage.org.

 

Materské školy

Materské školy sú v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu až do odvolania zatvorené.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich, kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

 

V ostatných školách a školských zariadeniach bude príspevok vyúčtovaný rodičom po ukončení školského roka.

 

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Parkovisko Prešovská
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?