Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Zákazky s nízkou hodnotou

ROK 2017

P.č. Predmet zákazky Dátum V Výzva Dátum Z Zápisnica
32 Výber dodávateľa potravín CSS - zemiaky, zelenina a ovocie 16.11.2017 V20171116 (PDF-47 KB)    
31 Výber dodávateľa potravín CSS - suché potravinárske cestoviny 16.11.2017 V20171116 (PDF-50 KB)    
30 Výber dodávateľa potravín CSS - vajcia 16.11.2017 V20171116 (PDF-47 KB)    
29 Výber dodávateľa potravín CSS - tuky a oleje 16.11.2017 V20171116 (PDF-47 KB)    
28 Výber dodávateľa potravín CSS - pekárenský tovar 16.11.2017 V20171116 (PDF-48 KB)    
27 Výber dodávateľa potravín CSS - mrazená zelenina, ryby a iné mraz. výrobky 16.11.2017 V20171116 (PDF-48 KB)    
26 Výber dodávateľa potravín CSS - mlynské výrobky 16.11.2017 V20171116 (PDF-47 KB)    
25 Výber dodávateľa potravín CSS - mlieko a mliečne výrobky 16.11.2017 V20171116 (PDF-47 KB)    
24 Výber dodávateľa potravín CSS - mäso a mäsové výrobky 16.11.2017 V20171116 (PDF-50 KB)    
23 Rekonštrukcia kontajnerových stojísk pri bytových domoch 19.09.2017 V20170919 (PDF-440 KB) 02.10.2017 Z20171002 (PDF-450 KB)
22. Rekonštrukcia fasády budovy MsÚ 13.09.2017 V20170913 (PDF-445 KB) 22.09.2017 Z20170922-3 (PDF-394 KB)
21. Rekonštrukcia chodníkov IBV Malá Hura 13.09.2017 V20170913 (PDF-443 KB) 22.09.2017  Z20170922-1 (PDF-390 KB) 
20. Rozšírenie odstavných plôch na Ul. Komenského 11.09.2017 V20170911 (PDF-444 KB) 22.09.2017 Z20170922-2 (PDF-394 KB)
19. Výstavba šatní na zimnom štadióne - opakovanie súťaže 08.08.2017 V20170808 (PDF-444 KB) 21.08.2017 Z20170821 (PDF-391 KB)
18. Výstavba šatní na zimnom štadióne 11.07.2017 V20170711 (PDF-444 KB) 26.07.2017 Z20170726 (PDF-392 KB)
17. Rekonštrukcia oporného múru a cesty - Ul. SNP 11.07.2017 V20170711 (PDF-435 KB) 26.07.2017 Z20170726 (PDF-395 KB)
16. Výzva na predkladanie ponúk –investičný úver na financovanie investície Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Sabinov 04.07.2017 V20170704 (PDF-528 KB) 01.08.2017 Z20170801 (PDF-380 KB)
15. Rekonštrukcia oporného múru a prepadnutej cesty - Ul. SNP 23.06.2017 V20170623 (PDF-616 KB) nebola doručená žiadna ponuka
14. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 06.06.2017 V20170606 (PDF-616 KB) 19.06.2017 Z20170619 (PDF-392 KB)
13. Výmena okien a balkónových dverí budovy MsÚ 25.05.2017 V20170525 (PDF-795 KB) 07.06.2017 Z20170607 (PDF-390 KB) 
12. Dodávka a montáž dlažby CSS Sabinov 17.05.2017 V20170517 (PDF-54 KB) 25.05.2017 Z20170525 (PDF-49 KB)
11. Dodávka priemyselnej práčky a sušičky  CSS Sabinov 17.05.2017 V20170517 (PDF-54 KB) 25.05.2017  Z20170525 (PDF-49 KB)
10. Výstavba chodníka - Ul. Mlynská – I. etapa 12.05.2017 V20170512 (PDF-444 KB) 23.05.2017 Z20170523 (PDF-300 KB)
09. Rekonštrukcia strechy nad obchodnými prevádzkami - Ul. Prešovská č. 19-20 12.05.2017 V20170512 (PDF-442 KB) 23.05.2017 Z20170523 (PDF-391 KB)
08. Rekonštrukcia chodníka – Ul. Jarková - I. etapa 27.04.2017 V20170427 (PDF-444 KB) 11.05.2017 Z20170511 (PDF-394 KB)
07. Rozšírenie a modernizácia kamerového sytému mesta Sabinov - etapa č. VII 21.04.2017 V20170421 (ZIP-1,36 MB) 15.05.2017 Z20170515 (PDF-313 KB)
06. Prístupová komunikácia - Ul. Poľná - spodná stavba 07.03.2017 V20170307 (PDF-444 KB) 16.03.2017 Z20170316 (PDF-395 KB)
05. Rekonštrukcia asfaltového krytu chodníkov a spevnených plôch 03.03.2017 V20170227 (PDF-451 KB) 16.03.2017 Z20170316 (PDF-401 KB)
04. Dodávka a zapojenie konvektomatu do Centra soc. služieb v Sabinove a zaučenie 27.02.2017 V20170227 (PDF-53 KB)    
03. Výstavba prístupovej komunikácie k bytovému domu Ul. Nezabudova 15.02.2017 V20170215 (PDF-444 KB) 02.03.2017 Z20170302 (PDF-407 KB)
02. Dodávka a zapojenie konvektomatu do Centra soc. služieb v Sabinove 30.01.2017 V20170130 (PDF-53 KB) 22.02.2017 Z20170222 (PDF-40 KB)
01. Inžinierske siete a technický vybyvenosť - Šancová ulica - projektová dokumentácia stavby 03.01.2017 V20170103 (PDF-440 KB) 20.01.2017 Z20170120 (PDF-389 KB)

ROK 2016

P.č. Predmet zákazky Dátum V Výzva Dátum Z Zápisnica
18. Dodávka a zapojenie konvektomatu do ŠJ pri MŠ na Ul. 9. mája v Sabinove a zaučenie personálu 16.11.2016 V20161116 (PDF-332 KB)    
17. Výstavba kolumbária na Mestskom cintoríne v Sabinove 24.10.2016 V20161024 (PDF-858 KB) 04.11.2016 Z20161104 (PDF-470 KB)
16. Rekonštrukcia stanovíšť TKO - Matice slovenskej č. 18 a 17. novembra č. 75 13.09.2016 V20160906 (PDF-460 KB) 21.09.2016 Z20160921-1 (PDF-395 KB)
15. Cyklochodník Sabinov – Drienica 06.09.2016 V20160906 (PDF-460 KB) 21.09.2016 Z20160921 (PDF-403 KB)
14. Dodávka a zapojenie konvektomatu do ŠJ pri MŠ Švermova v Sabinove a zaučenie personálu 28.07.2016 V20160728 (PDF-245 KB)    
13. Vypracovanie ÚPD: „SABINOV ÚPN-O - ZMENY A DOPLNKY 2016“ 19.07.2016 V20160719 (PDF-368 KB) 28.07.2016 Z20160728 (PDF-541 KB)
12. Rozšírenie zástavby IBV v lokalite Malá Hura 06.07.2016 V20160706 (PDF-677 KB) 22.07.2016 Z20160722 (PDF-334 KB)
11. Rozšírenie parkovacích plôch - Ul. Komenského č. 21-28 07.06.2016 V20160607 (PDF-510 KB) 15.06.2016 Z20160614 (PDF-394 KB)
10. Rekonštrukcia chodníkov - ulica Hollého 06.06.2016 V20160606 (PDF-511 KB) 14.06.2016 Z20160614 (PDF-394 KB)
09. Športom  k zníženiu kriminality (Workoutové prvky) 02.05.2016 V20160502 (PDF-670KB) 17.05.2016 Z20160517 (PDF-251 KB)
08. Rekonštrukcia a výstavba asfaltového krytu - prístupová komunikácia ku zimnému štadiónu 18.04.2016 V20160418 (PDF-511KB) 28.04.2016 Z20160428 (PDF-541 KB)
07. Meštiansky dom na Námestí slobody č. 62 – Rekonštrukcia ÚVK a miestnosti na prízemí 07.04.2016 V20160407 (PDF-691KB) 18.04.2016  Z20160418 (PDF-403 KB)
06. Rekonštrukcia strechy - Meštiansky dom na Námestí slobody 62, Sabinov 04.04.2016 V20160404 (PDF-508KB) 18.04.2016 Z20160418 (PDF-402 KB)
05. Spojovací chodník G. Svobodu - S. Fábryho - I. etapa 15.03.2016 V20160315 (PDF-507KB) 30.03.2016 Z20160330 (PDF-364 KB)
04. MŠ 17. novembra Sabinov–rekonštrukcia chodníka a spojovacej chodby 09.03.2016 V20160309 (PDF-519KB) 18.03.2016 Z20160308 (PDF-373 KB)
03. Vypracovanie projektových dokumentácií pre územné a stavebné povolenie na stavby 07.02.2016 V20160207 (PDF-361 KB) 18.03.2016 Z20160308 (PDF-397 KB)
02. Obnova národnej kultúrnej pamiatky-Meštiansky dom na Námestí slobody č. 62-výmena okien, dverí a výkladu 11.02.2016 V20160211 (PDF-704 KB) 24.02.2016 Z20160224 (PDF-632 KB)
01. Rekonštrulcia strechy MsÚ - časť nad zasadačku MsZ 14.01.2016 V20160114 (PDF-518 KB) 26.01.2016 Z20160126 (PDF-403 KB)

 

 ROK 2015

Dátum Predmet zákazky Formát - veľkosť
14.01.2015 Rekonštrulcia strechy MsÚ - časť nad zasadačku MsZ PDF - 518 KB
26.01.2016 Rekonštrulcia strechy MsÚ - časť nad zasadačku MsZ - zápisnica PDF - 403 KB
02.12.2015 Vypracovanie energetického auditu na stavbu "Rekonštrukcia MsKS" PDF - 516 KB
06.11.2015 CSS Sabinov - potraviny - stravovanie seniorov 2016-2017 ZIP - 390 KB
23.10.2015 Krátkodobý preklenovací úver na financovanie projektu z fondov EÚ PDF - 1,4 MB
09.11.2015 Krátkodobý preklenovací úver na financovanie projektu z fondov EÚ - zápisnica PDF - 0,9 MB
23.10.2015 Sabinov - spojovací chodník - Gen. Svobodu a Fábryho PDF - 280 KB
02.11.2015 Sabinov - spojovací chodník - Gen. Svobodu a Fábryho - zápisnica PDF - 487 KB
08.10.2015 Socha Oscara - zhotovenie a osadenie PDF - 253 KB
05.10.2015 Rekonštrukcia strechy MsÚ - časť nad zasadačkou MsZ PDF - 378 KB
15.10.2015 Rekonštrukcia strechy MsÚ - časť nad zasadačkou MsZ - zápisnica PDF - 485 KB
29.09.2015 Dodávka a zapojenie konvektomatu do ŠJ pri MŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove a zaučenie personálu PDF - 246 KB
20.10.2015 Dodávka a zapojenie konvektomatu do ŠJ pri MŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove a zaučenie personálu - zápisnica PDF - 146 MB
21.09.2015 Prekrytie stojiska odpadkových kontajnerov - ulica 17. novembra PDF - 499 KB
30.09.2015 Prekrytie stojiska odpadkových kontajnerov - ulica 17. novembra - zápisnica  PDF - 486 KB
18.09.2015 Spevnená odstavná plocha na ulici 17. novembra v Sabinove PDF - 375 KB
30.09.2015 Spevnená odstavná plocha na ulici 17. novembra v Sabinove - zápisnica PDF - 488 KB
18.09.2015 Spracovanie Programu rozvoja mesta Sabinov 2016-2022 PDF - 60 KB
11.09.2015 Krátkodobý úver - úverová linka na financovanie projektu zo štrukturálneho fondu EÚ - Rekonštrukcia MŠ 17. novembra 42 Sabinov - výzva PDF - 336 KB
05.10.2015 Krátkodobý úver - úverová linka na financovanie projektu zo štrukturálneho fondu EÚ - Rekonštrukcia MŠ 17. novembra 42 Sabinov - zápisnica PDF - 980 KB
24.08.2015 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Sabinov – etapa č. VI PDF - 457 KB
07.10.2015 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Sabinov – etapa č. VI - zápisnica PDF - 210 KB
19.08.2015 Spracovanie projektu pre realizáciu stavby „ 16 b.j. Bytový dom A, na ulici Mlynskej v Sabinove na pozemku parc.č. 1803/1 k.ú. Sabinov “ PDF - 209 KB
15.09.2015 Spracovanie projektu pre realizáciu stavby „ 16 b.j. Bytový dom A, na ulici Mlynskej v Sabinove na pozemku parc.č. 1803/1 k.ú. Sabinov “ - zápisnica PDF - 283 KB
24.07.2015 Spevnené plochy na Ul. Kpt. Nálepku (časť mesta) PDF - 515 KB
03.08.2015 Spevnené plochy na Ul. Kpt. Nálepku (časť mesta) - zápisnica PDF - 488 KB
03.07.2015 Výstavba chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na Ul. Ovocinárskej – Objekt SO 02 Chodník PDF - 386 KB
16.07.2015 Výstavba chodníka a rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/54314 na Ul. Ovocinárskej – Objekt SO 02 Chodník - zápisnica PDF - 490 KB
19.06.2015 Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Sabinove PDF - 374 KB
29.06.2015 Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Sabinove - zápisnica PDF - 491 KB
29.05.2015 Dodávka a montáž polohovateľných postelí a stilíkov do CSS ul. J. Borodáča č.8 v Sabinove PDF - 252 KB
09.06.2015 Dodávka a montáž polohovateľných postelí a stilíkov do CSS ul. J. Borodáča č.8 v Sabinove - zápisnica  PDF - 514 KB
27.05.2015 Rekonštrukcia MŠ Švermová - výmena okien a stavebné úpravy - II. etapa PDF - 386 KB
05.06.2015 Rekonštrukcia MŠ Švermová - výmena okien a stavebné úpravy - II. etapa - zápisnica PDF - 492 KB
25.05.2015 Chodník a prechod pre chodcov – Ul. Levočská PDF - 379 KB
03.06.2015 Chodník a prechod pre chodcov – Ul. Levočská - zápisnica PDF - 486 KB
12.05.2015 Sabinov – Inžinierske siete a technické vybavenie lokality IBV a HBV na ul. Levočskej, objekt SO 07 – STL rozvod plynu PDF - 211 KB
19.06.2015 Sabinov – Inžinierske siete a technické vybavenie lokality IBV a HBV na ul. Levočskej, objekt SO 07 – STL rozvod plynu - zápisnica PDF - 313 KB
06.03.2015 Rozšírenie hlasovaciaho zariadenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva-výzva PDF - 132 KB
19.03.2015 Rozšírenie hlasovaciaho zariadenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva-zápisnica PDF - 264 KB
26.01.2015 Rekonštrukcia materskej školy, ul. 17. novembra 42, Sabinov PDF - 2014 KB
10.02.2015 Rekonštrukcia materskej školy, ul. 17. novembra 42, Sabinov - zápisnica PDF - 542 KB
30.12.2014 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Sabinov - etapa č. V PDF - 268 KB
16.01.2015 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Sabinov - etapa č. V PDF - 189 KB
25.11.2014 Rómske občianske hliadky - telefóny - výzva PDF - 108 KB
04.12.2014 Rómske občianske hliadky - telefóny - zápisnica PDF - 321 KB
20.11.2014 Rómske občianske hliadky - materiál - oblečenie, obuv - výzva PDF - 120 KB
03.12.2014 Rómske občianske hliadky - materiál - oblečenie, obuv - zápisnica PDF - 112 KB
16.10.2014 Výstavba WC na zimnom štadióne - výzva PDF - 295 KB
21.10.2014 Výstavba WC na zimnom štadióne - zápisnica PDF - 326 KB
03.10.2014 UĽP - Terénne úpravy a odstavná plocha - výzva PDF - 294 KB
10.10.2014 UĽP - Terénne úpravy a odstavná plocha - zápisnica PDF - 325 KB
02.10.2014 Prestrešenie UĽP - rozvody ZTI, porípojky - výzva PDF - 295 KB
09.10.2014 Prestrešenie UĽP - rozvody ZTI, prípojky - zápisnica PDF - 326 KB
02.10.2014 Prestrešenie umelej ľadovej plochy - vzduchotechnika - výzva PDF - 294 KB
08.10.2014 Prestrešenie umelej ľadovej plochy - vzduchotechnika - zápisnica PDF - 327 KB
30.09.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ovocinárska - výzva PDF - 296 KB
07.10.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ovocinárska - zápisnica PDF - 328 KB
29.07.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Pod Švabľovkou - výzva PDF - 298 KB
06.08.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Pod Švabľovkou - zápisnica PDF - 328 KB
07.07.2014 Obytné kontajnery pre náhradné bývanie - výzva PDF - 358 KB
15.07.2014 Obytné kontajnery pre náhradné bývanie - zápisnica PDF - 333 KB
23.06.2014 Publicita projektu - výzva PDF - 276 KB
11.07.2014 Publicita projektu - zápisnica PDF - 177 KB
05.06.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Kvetná ulica II.etapa - výzva PDF - 297 KB
16.06.2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Kvetná ulica II.etapa - zápisnica PDF - 328 KB
15.05.2014 Podmienky poskytnutia úverovej linky na predfinancovanie investičných
projektov samospráv podporených z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu - výzva
PDF - 294 KB
01.07.2014 Podmienky poskytnutia úverovej linky na predfinancovanie investičných
projektov samospráv podporených z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu - zápisnica
PDF - 107 KB
05.05.2014 Výstavba spevnenej odstavnej plochy za MsKS - výzva PDF - 296 KB
13.05.2014 Výstavba spevnenej odstavnej plochy za MsKS - zápisnica PDF - 329 KB
29.04.2014 Rekonštrukcia príjazdovej cesty k domu smútku - výzva PDF - 295 KB
05.09.2014 Rekonštrukcia príjazdovej cesty k domu smútku - zápisnica PDF - 397 KB
16.04.2014 II.etapa archeologického výskumu - výzva PDF - 302 KB
28.04.2014 II.etapa archeologického výskumu - zápisnica PDF - 328 KB
10.04.2014 Rekonštrukcia chodníka pri VÚB - výzva PDF - 297 KB
23.04.2014 Rekonštrukcia chodníka pri VÚB - zápisnica PDF - 328 KB
19.03.2014 Kontajnery - výzva PDF - 365 KB
27.03.2014 Kontajnery - zápisnica PDF - 327 KB
18.03.2014 Zberný dvor - výzva PDF - 357 KB
27.03.2014 Zberný dvor - zápisnica PDF - 178 KB
04.03.2014 Vyhotovenie PD na realizáciu stavby - Prestrešenie umelej ľadovej plochy v Sabinove - výzva PDF - 235 KB
11.03.2014 Vyhotovenie PD na realizáciu stavby - Prestrešenie umelej ľadovej plochy v Sabinove - zápisnica PDF - 240 KB
26.02.2014 Multifunkčné sociálne centrum - výzva PDF - 260 KB
25.03.2014 Multifunkčné sociálne centrum - zápisnica PDF - 163 KB
13.02.2014 Stavebný dozor - výzva PDF - 274 KB
24.02.2014 Stavebný dozor - zápisnica PDF - 161 KB
31.01.2014 Propagačný materiál - výzva PDF - 152 KB
07.02.2014 Propagačný materiál - zápisnica PDF - 261 KB
15.01.2014 Renovácia spotrebného materiálu do tlačiarní - výzva PDF - 478 KB
22.01.2014 Renovácia spotrebného materiálu do tlačiarní - zápisnica PDF - 262 KB
14.01.2014 Kancelársky papier - výzva PDF - 147 KB
22.01.2014 Kancelársky papier - zápisnica PDF - 258 KB
14.01.2014 Kancelársky materiál - výzva PDF - 157 KB
21.01.2014 Kancelársky materiál - zápisnica PDF - 263 KB
14.01.2014 Čistiace prostriedky - výzva PDF - 154 KB
22.01.2014 Čistiace prostriedky - zápisnica PDF - 258 KB
09.12.2013 Vyhotovenie PD a výber dodávateľa stavebných prác zákazky s názvom - Prestrešenie umelej ľadovej plochy PDF - 375 KB
12.12.2013 Vyhotovenie PD a výber dodávateľa stavebných prác zákazky s názvom - Prestrešenie umelej ľadovej plochy - zápisnica PDF - 587 KB

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2