skendehupltr
A- A A+

Koľko budeme platiť v školských jedálňach?

School lunchUž dlhšiu dobu sa v médiách pretriasa téma „obedov zadarmo“. Mnohí naozaj očakávajú obedy zadarmo, ale vzhľadom k platnej legislatíve to nie je celkom tak... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zákonom č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov upravilo poskytovanie dotácie na 1 obed vo výške 1,20 €. 

Mesto Sabinov ako zriaďovateľ školských jedální túto skutočnosť zohľadnilo pri výpočte ceny stravy pre stravníkov a všeobecne záväzným nariadením č. 6/2019 určilo platby pre stravníkov v školských jedálňach v materských školách /od 1. 1. 2019/ a v základných školách /od 1. 9. 2019/ po odpočítaní dotácie štátu takto:

Materská škola – celodenná prevádzka:

- deti 2.-5.ročné - 1,37 € denne za potraviny - 4,00 € mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní, bude celková platba rodiča 31,40 € na mesiac

- deti 2.-5.ročné, ktorých zákonným zástupcom sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy /predškoláci/

- 0,17 € denne za potraviny - 4,00 mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní,  bude celková platba rodiča 7,40 € na mesiac

Materská škola – poldenná prevádza:

- deti 2.-5.ročné - 1,14 € denne za potraviny - 2,50 € mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní, bude celková platba rodiča 25,30 € mesačne

deti 2.-5.ročné, ktorých zákonným zástupcom sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy /predškoláci/

- 2,50 mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní, bude celková platba rodiča 2,50 € mesačne

Základná škola

žiaci I. a II. stupeň - 2,00 € mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní,  bude celková platba rodiča 2,00 € mesačne

žiaci I. stupeň diétne stravovanie - 0,10 € denne - 2,00 € mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní,  bude celková platba rodiča 4,00  € mesačne

žiaci II. stupeň diétne stravovanie - 0,19 € denne - 2,00 € mesačne réžia
napr. ak je v mesiaci 20 pracovných dní,  bude celková platba rodiča  5,80 € mesačne

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Milujem svoje mesto
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?