skendehupltr
A- A A+

Skvalitňujeme učebne na ZŠ

logo irop logo MIN PaRV  logo EF RR

Mesto Sabinov má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

logo irop logo MIN PaRV  logo EF RR

Mesto Sabinov má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):


Názov projektu
Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra
Celkové oprávnené výdavky: 87 208,57 € / Výška NFP: 82 848,14 €

Zmluva o NFP
IROP-Z-302021J077-222-13 podpísaná dňa 7.8.2018
Popis
Obstaranie vybavenia školskej knižnice, učebne fyziky, učebne techniky, učebne IKT.

Názov projektu
Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ Komenského 13 v Sabinove
Celkové oprávnené výdavky: 72 543,37 € / Výška NFP:  68 916,20 €
Zmluva o NFP
IROP-Z-302021J075-222-13 podpísaná dňa 10.8.2018
Popis
Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, polytechnickej učebne, IKT učebne.

 

Začiatok realizácie projektov: 01/2019

Ukončenie realizácie projektov: 10/2019.

Hlavný cieľ projektov:
Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?