Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Územný plán mesta

Územný plán mesta Sabinov (ďalej ÚPN-O) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v meste a jeho administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jeho prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.
ÚPN-O mesta je základným územnoplánovacím dokumentom a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územno-technické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.
ÚPN mesta Sabinov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 150/1996 zo dňa 12.12.1996 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 10/1996 zo dňa 12.12.1996.
Posledná aktualizácia ÚPN-O mesta Sabinov bola vykonaná Zmenami a doplnkami UPN-O 2012, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 156/2012 zo dňa 4.10.2012.
Schválený ÚPN mesta definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia mesta, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria mesto Sabinov. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability a návrhové registre jednotlivých okrskov mesta a častí katastra.
Podrobnejšie informácie ohľadom územného plánovania môžete získať na mestskom úrade v Sabinove, Námestie slobody 57,oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, 2. poschodie, č. dverí 21.

P.č. Názov Formát
01. Zaväzna časť-text IconPDF
02. Schéma záväznej časti IconPDF
03. Kompletný urbanistický návrh - K. ú. Sabinov, Orkucany IconPDF
04. Kompletný urbanistický návrh - K. ú. Zálesie IconPDF

 Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2