Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Oddelenie organizačné a vnútornej správy bolo zriadené dňom 1.7. 2010. Zabezpečuje úlohy samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy. Do jeho pôsobnosti patria referáty :

 pribulovaMgr Beáta Pribulová - vedúca oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 424
fax: +421 51 4523 530

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

- riadi činnosť oddelenia
- organizuje a zabezpečuje úlohy spojené s vyhlásením voľby prezidenta, volieb poslancov NR SR, volieb orgánov samosprávneho kraja a volieb orgánov samosprávy mesta podľa osobitných predpisov,
- plní úlohy spojené s vyhlásením referenda a hlasovania obyvateľov (miestne referendum) podľa osobitných predpisov,
- plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady
- zabezpečuje vedenie obecnej kroniky
- v súlade s vnútornými pravidlami tvorby a prijímania VZN vypracúva návrhy nariadení mesta vo veciach prislúchajúcich do odbornej pôsobnosti oddelenia

 

Kancelária prvého kontaktu:

 

Zodpovedný referent:  Mgr. Lucia Štofaníková       051-4880 422 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Bc. Dorota Šaršalová 051-4880 422 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, Mestský úrad - centrum pre občanov - prízemie vpravo

- vykonávanie agendy podateľne
- zabezpečovanie úlohy na úseku archívnictva podľa osobitného predpisu
- zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií
- poskytovanie a vybavenie základných informácií o samospráve mesta, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti a aktivitách, pláne práce a termínoch konania MsR a MsZ
- poskytovanie základných druhov tlačív k žiadostiam klientov, potrebných k vybaveniu agendy na oddeleniach MsÚ
- vydávanie, evidencia rybárskych lístkov
- usmerňovanie občanov na príslušné orgány verejnej správy resp. na príslušné miesto vybavenia
- obsluha telefónnej ústredne

Cenník rybárskych lístkov:

celoročný rybársky lístok                  - 7,00 €
3-ročný rybársky lístok                    - 17,00 €
mládež do 15 rokov, rybárska stráž - zdarma

Viac informácií v centre pre občanov

 

Referát evidencie obyvateľstva a domového katastra :

 

Zodpovedný referent:  Veronika Šinglárová 051-4880 431 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, Mestský úrad - centrum pre občanov - prízemie vpravo

 

- vedie evidenciu pobytu občanov na území mesta podľa osobitného predpisu, aktualizuje zmeny v evidovaných údajoch a podáva informácie o pobyte občanov a     evidovaných údajoch oprávneným osobám v rozsahu podľa osobitných predpisov
- zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu 
- vedie domový kataster mesta a plní s tým spojené úlohy podľa osobitného predpisu (číslovanie stavieb, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev)

Viac informácií v centre pre občanov

 

Referát pokladne :

 

Zodpovedný referent:  Mária Hnatová 051-4880 427 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa : budova MsÚ, Nám. slobody č. 57, prízemie č.d. 5

- zabezpečuje pokladničnú agendu mesta
- zabezpečuje vedenie vlastných cestných motorových vozidiel podľa osobitných predpisov vrátane drobnej údržby, čistenia, kontrol a vedenia predpísanej evidencie
- plní úlohy v oblasti cestnej dopravy podľa osobitného predpisu

Viac informácií

 

Referát hospodárskej prevádzky :

 

Zodp. referent:  Denisa Albertová
051-4880 433 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  Mgr. Eva Škopová 051-4880 433, 0907 646 195 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, prízemie č. d. 6

 

- obstaráva vecné vybavenie mestského úradu a orgánov samosprávy mesta vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb podľa osobitného predpisu 
- zabezpečuje riadny chod telekomunikačných zariadení mestského úradu, sleduje a eviduje dodávky energií, vodné a stočné a hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami určenými na činnosť mestského úradu 
- zabezpečuje domovnícke práce a drobnú údržbu v objekte mestského úradu, čistenie a udržiavanie chodníkov a priľahlých priestranstiev a prevádzku kotolne vrátane drobnej údržby a vedenia prevádzkovej dokumentácie 
- zabezpečuje upratovanie objektu mestského úradu vrátane prania pre potreby mestského úradu 
- usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu

 

Osvedčovanie podpisov a listín :

 

Zodp. referent Mgr. Lucia Štofaníková 051-4880 437 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Zodp. referent Denisa Albertová 051-4880 437 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, prízemie č. d. 1

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 15:00

 

Matričný úrad :

 

Zodp. referent:  Edita Přikrylová 051-4880 438, 452 5212 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, prízemie č. d. 1

- vykonáva štátnu správu na úseku matriky a zabezpečuje všetky súvisiace správne a administratívne úlohy podľa osobitných predpisov
- zabezpečuje vybavovanie registra trestov podľa osobitného predpisu
- plní úlohy spojené s osvedčovaním listín a podpisov na listinách podľa osobitného predpisu
- plní úlohy spojené s organizovaním občianskych obradov a slávností

Viac informácií

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2