Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Schválené dotácie mesta

Dotácie mesta Sabinov sú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta. Mesto Sabinov poskytne dotáciu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. VZN č. 14-2016.

Mesto Sabinov podporuje dotácie na tieto oblasti:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby
 • tvorba a ochrana ţivotného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

ROK 2017

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017 - I.Etapa (PDF)

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017 - II.Etapa (PDF)

 

ROK 2016

Zoznam požiadaviek a schválené dotácie z rozpočtu na rok 2016 - I. Etapa (PDF)

Zoznam požiadaviek a schválené dotácie z rozpočtu na rok 2016 - II. Etapa (PDF)

 

ROK 2015

Zoznam požiadaviek o poskytnutie dotácií z rozpočtu na rok 2015 - II. Etapa (PDF)

Zoznam požiadaviek o poskytnutie dotácií z rozpočtu na rok 2015 - I. Etapa (PDF)

Schválené dotácie z rozpočtu na rok 2015 - I. Etapa (PDF)

Schválené dotácie z rozpočtu na rok 2015 - II. Etapa (PDF)

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa prehodnocujú 2 krát ročne a to k 1. novembru príslušného roka na nasledujúci kalendárny rok ak 1. máju príslušného roka na daný kalendárny rok, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 14-2011, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov.
Žiadosť je potrebné doručiť na Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje len na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi mestom a príjemcom dotácie.

ROK 2014

2. Schválené dotácie mesta Sabinov na rok 2014 - 2. etapa (PDF)

 

Vybavuje: Mgr. Natália Salanciová 051-4880 416 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Súvisiace predpisy:

1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mesta Sabinov-2017 (XLSX)

2. VZN č. 14-2016 mesta Sabinov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (PDF)

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2