skendehupltr
A- A A+

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Prevencia krimiVo štvrtok 26.4.2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie viceprimátora mesta Sabinov, Ing. Jána Fekiača, prednostu MsÚ, Ing. Michala Repaského, s koordinátorkou na regionálnej úrovni Prešov z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR, PhDr. Ingrid Doležalovou, a jej asistentom, PhDr. Máriom Bartkom, vo veci realizácie národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

Mesto Sabinov prejavilo ochotu spolupracovať na projekte prostredníctvom sociálneho oddelenia a sľúbilo poskytnutie mestských priestorov pre budúce potreby Odboru prevencie kriminality.
Národný projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Pre tento projekt je vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo výške 4 124 984,81 €. V rámci projektu plánuje ministerstvo vnútra zriadiť stabilné verejne prístupné kontaktné body, ktoré budú poskytovať odborné služby obetiam trestných činov. Pôjde o špecializované poradenstvo, právnu pomoc, právne zastupovanie, psychologické, sociálne aj ekonomické poradenstvo a sprevádzanie obete počas trestného konania. V každom kraji bude zriadený jeden kontaktný bod, v ktorom bude obetiam trestných činov k dispozícii koordinátor a jeho asistenti. Kontaktné body sa stanú miestom konzultácií, poskytovania informácií a zároveň budú vytvárať priestor pre vytvorenie mapovanej siete koordinátorov za účelom komplexného riešenia úloh v oblasti prevencie kriminality na Slovensku. Realizácia projektu taktiež zahŕňa aktivity zamerané na vzdelávanie koordinátorov, asistentov a príslušníkov PZ na úrovni okresu, vytvorenie databázového systému pre koordinátorov a pracovníkov verejnej správy a vybudovanie špeciálneho analytického centra, ktoré sa bude zameriavať na tvorbu koncepčných a analytických materiálov. V spolupráci s organizáciami mimovládneho sektora budú vykonávané osvetové preventívne aktivity s vybranými cieľovými skupinami.
Hlavným zámerom projektu je zvýšenie počtu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych spoločenských problémov, ktoré z kriminality vyplývajú. Projekt vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej bezpečnostnej politiky SR, ktorej cieľom je kontrola kriminality, zníženie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov na Slovensku.

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?