skendehupltr
A- A A+

Obstaranie mobilného pódia s prestrešením

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom regionálneho príspevku je: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia verejných podujatí obstaraním mobilného pódia s prestrešením.

 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je obstaraním mobilného pódia, zlepšiť podmienky pre organizovanie rôznych podujatí, zvýšiť kvalitu ponúkaných služieb obyvateľom mesta a jeho návštevníkom.

Miesto realizácie: Sabinov
Hlavné aktivity
Aktivita 1:

Obstaranie mobilného pódia s prestrešením

Aktivita 2:

Obstaranie technológie pre letné kino - zvuková aparatúra, premietacie plátno, projektor
Cieľová skupina:
Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov
Merateľné ukazovatele:
Počet nových služieb existujúcich v dôsledku realizácie projektu  - počet - 1

 

Výška poskytnutého RP:                  63.875,60 €
- Mobilné pódium s prestrešením             44.000,00 €
- Technológia pre letné kino                  19.875,60 €

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť
Podopatrenie/aktivita: E.1.1.: Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená dňa 18.02.2020

Účel RP: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia verejných podujatí obstaraním mobilného pódia s prestrešením

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

Odkaz na webové sídlo: https://www.mirri.gov.sk/

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?