skendehupltr
A- A A+

EuroVelo 11 - Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) s projektom s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany".

loga EU IROP MPRV SR spolu

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 Názov projektu:  Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany
Kód projektu v ITMS2014+: 302011N547
Druh projektu:  Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program:  302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:  302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Hlavný cieľ projektu: 

1. Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách Euro Velo 11 k.ú. Sabinov a Orkucany

2.Doplnková cyklistická infraštruktúra v meste Sabinov

Merateľné ukazovatele: 

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 6141 m

Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 18 ks

Začiatok realizácie projektu:  03/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-302022N547-122-15 bola podpísaná 01.03.2019 a schválená výška príspevku je 989.086,42 EUR.

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP:  1.041.143,60 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 884.972,06 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 104.114,36 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 52.057,18 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Referendum

referendum2023d

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2024 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?