skendehupltr
A- A A+

Školy a školské zariadenia

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 1 a 2 definuje štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáciu, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku. 

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

 Mesto Sabinov je zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení:

01. Základná škola 17. novembra 17. novembra 31
083 01 Sabinov
www.zsnovsab.edu.sk
02 Základná škola Komenského Komenského 13
083 01 Sabinov
www.zskomsab.edupage.org
03 Základná umelecká škola Námestie slobody 29
083 01 Sabinov
www.zussabinov.sk
04 Centrum voľného času RADOSŤ Komenského 41
083 01 Sabinov
www.cvcsabinov.sk
05 Materská škola 17. novembra 17. novembra 42
083 01 Sabinov
www.ms17novembra.sk
06 Materská škola Švermova Švermova 1
083 01 Sabinov
www.mssvermova.sk
07 Materská škola 9. mája 9. mája 27
083 01 Sabinov
www.ms9maja.sk
08 Materská škola Jarková Jarková 63
083 01 Sabinov
 
09 Materská škola Severná Severná 2200
083 01 Sabinov
 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Vernisáž T.K.Csontvaryho
Copyright © 2023 Archívna webstránka mesta Sabinov. Všetky práva vyhradené.
Prehlásenie o prístupnosti |  Technická podpora: Webmaster  Designed by MKWEB

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?