Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 07. 12. 2022
Meniny má Ambróz

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Udelené CENY MESTA a PRIMÁTORA

Rok 2016 - ceny mesta

Partnerské mestá

Erb SiedlecSIEDLCE

Erb SobeslavSOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

Erb CubukCUBUK

 

Rok 2016 - ceny primátora

2016 prof. PhDrProf. PhDr. Peter Kónya PhD.

Mgr. Jozef Čičvák

 

Rok 2015 - ceny mesta

2015 tedasky  Mažoretky TEDASKY

 

Rok 2015 - ceny primátora

Eva ARVAYOVÁ

Marek OLAH

2015 SBMOSRZMiestna organizácia SLOVENSKÉHO ZVAZU RYBÁROV

 

Rok 2014 - ceny mesta

2014 Juraj AndraščíkJuraj ANDRAŠČÍK
Mladý výtvarník, sochár, grafik, autor 222 centimetrovej sochy Sabíny, ktorú mesto odhalilo pri Pamätníku obetí druhej svetovej vojny v júni 2014. Prvú výstavu mal v Sabinove už ako 12 – ročný. Juraj dosiahol mimoriadne úspechy nielen v oblasti výtvarnej tvorby, ale dokázal využiť aj ďalšie svoje schopnosti. V roku 2009 získal svetové ocenenie MTV Game Awards za počítačovú 3D hru Little Wheel. Ako 25-ročný vytvoril svetovo známu značku hier BeGamer, pričom so svojím tímom za tri roky vytvorili 50 hier, ktoré si zahralo viac ako 300 miliónov ľudí. Vzácnu sochu Sabíny sa rozhodol svojmu mestu darovať.

Rok 2014 - ceny primátora

2014 Magdaléna Miková 01Mgr. Magdaléna MIKOVÁ

2014 Juraj VrábelJuraj VRÁBEL st.

 

Rok 2013 - ceny mesta

2013 Juraj NavrátilJuraj NAVRÁTIL

Pôsobil ako riaditeľ MsKS. Za obdobie svojho pôsobenia významnou mierou prispel k rozvoju kultúry v meste, aj cezhraničnej kultúrnej spolupráce medzi Sabinovom a partnerskými mestami Siedlce, Kenderes, Cubuk a Soběslav. Je kronikárom mesta a za vedenie mestskej kroniky získal ocenenie v 7. ročníku celoštátnej súťaže SLOVENSKÁ KRONIKA 2012. Získal 2. miesto v kategórii Kronika okresného mesta za Ročný zápis kroniky mesta Sabinov 2009.

2013 Jozef DemkoJozef DEMKO

Patrí k „dvorným maliarom Sabinova“. Začiatky jeho tvorby sú spojené s Andrejom Ladislavom Cirbusom, ku ktorému chodil po rady a v r. 1970 prvýkrát vystavoval svoje obrazy. Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne olejomaľbe, maľuje hlavne Sabinov a kytice. Svoje dielo vystavoval už niekoľkokrát v Sabinove, ale aj v iných mestách na Slovensku a v partnerských mestách Sabinova.

Rok 2013 - ceny primátora

2013 Margita ŠurinováMargita ŠURINOVÁ

Divadelný súbor pri MsKS

 

Rok 2012 - ceny mesta

2012 Dionýz DugasDionýz DUGAS

Fotograf, autor mnohých publikácií o mestách, obciach a regiónoch Prešovského kraja. Prostredníctvom výstav svojich fotografií propaguje nielen Sabinov a život jeho obyvateľov, ale aj život a krásy Prešovského kraja.

2012 Ing. Ľubomír VýbošťokIng. Ľubomír VÝBOŠŤOK

Riaditeľ spoločnosti, ktorá od svojho vzniku v r. 1991 sa pod jeho vedením významnou mierou sa podieľa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mesta Sabinov. Má mimoriadne kladný a výrazný sponzorský postoj voči všetkým športovým klubom, občianskym združeniam, záujmovým krúžkom , kultúrnym združeniam, organizáciam a školám v našom meste. Ing. Ľubomír Výbošťok sa tak svojím aktívnym postojom k organizovaným mestským podujatiam a k činnosti záujmových klubov výrazne pričinil o ich úspešný priebeh a činnosť a je príkladom spoločensky zodpovedného konania, ktorého sponzoring zároveň buduje značku, imidž firmy a public realtions.

Rok 2012 - ceny primátora

2012 Emanuel ŠmídlEmanuel ŠMÍDL

2012 Michaela VáradyMichaela VÁRADY

2012 Cyril MizlaIng. Cyril MIZLA

 

Rok 2011 - ceny mesta

2011 Prof. Juraj hatríkprof. Juraj HATRÍK

Je dlhoročným predsedom Asociácie učiteľov hudby Slovenska. Jeho skladateľská tvorba znie na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v zahraničí, jeho tvorba pre deti a mládež je trvalou zložkou učebníc, nástrojových škôl, metodických materiálov a vrejených produkcií základných umeleckých škôl, konzervatórií a pedagogických univerzít. Spolupracuje so ZUŠ v Sabinove a skomponoval Slávnostnú fanfáru pre Sabinov.

Rok 2011 - ceny primátora

2011 Soňa BazlerováMUDr. Soňa BÁZLEROVÁ

2011 Štefan StaviarskyIng. Štefan STAVIARSKY

 

Rok 2010 - ceny mesta

2010 Karate klub KATSUDOKarate klub KATSUDO Sabinov
Karate klub Katsudo Sabinov: je najúspešnejším športovým klubom v meste, ktorý sa venuje výchove mladých športovcov. V jeho radoch vyrástlo mnoho reprezentantov SR, ktorí zviditeľňujú nielen seba, ale aj mesto a Slovensko na mnohých domácich a medzinárodných súťažiach, z ktorých prinášajú domov stovky medailí.

Rok 2010 - ceny primátora

2010 Eva VardžíkováEva VARDŽÍKOVÁ

2010 Róbert JurášekIng. Róbert JURÁŠEK

2010 František RokošnýFrantišek ROKOŠNÝ

 

Rok 2009 - ceny mesta

2009 RNDr. Vladimír JakabčinRnDr. Vladimír JAKABČIN

Bol veľvyslancom SR v Turecku a počas svojho pôsobenia v Ankare sa obrovskou mierou pričinili o rozvoj slovensko-tureckých vzťahov. Je iniciátorom vzniku partnerstva medzi Sabinovom a Çubukom, jeho zásluhou sa sabinovská kultúra dostáva do Turecka a rozvíjajú sa priateľské vzťahy medzi mladými ľuďmi v oboch krajinách.

2009 ZPOZZPOZ ČLOVEK ČLOVEKU

Už 53 rokov pôsobí ZPOZ v oblasti občianskych obradov pri rôznych príležitostiach – od uvítania detí do života až po smrť. Svojím prejavom pomáha intenzívnejšie prežívať chvíle krásne aj smutné Profesionálna práca členov ZPOZu je útechou aj povzbudením pre mnohých občanov mesta.

Rok 2009 - ceny primátora

2009 Ján Hudák 2Ján HUDÁK

2009 Aladár AdamecAladár ADAMEC

 

Rok 2008 - ceny mesta

zuslogoZUŠ Sabinov

Škola, ktorá sa podieľa na tvorbe kultúrneho života v meste, reprezentuje mesto a región doma i v zahraničí na hudobných, tanečných výtvarných a iných umeleckých podujatiach a súťažiach. Kvalitu práce dokumentujú aj úspešní absolventi, ktorí sú známi nielen doma, ale aj v zahraničí /Marek Vrábel, Michaela Hausová-Varady, Zuzana Gardošová, Paulína Arvayová/. Veľké úspechy žne aj sláčikový orchester pod vedením V. Pirchalu.

logoztsZŤS Sabinov

Strojárenský podnik s dlhoročnou tradíciou, ktorý oslávil už 50. výročie strojárenskej výroby v meste. Svojimi výrobkami šíri dobré meno nielen vlastnej značke, ale aj mestu Sabinov.

Rok 2008 - ceny primátora

2008 2008 RNDr. Jozef VoskarRNDr. Jozef VOSKÁR

2008 2008 Ing. Pavel ArvayIng. Pavol ARVAY

 

Rok 2007 - ceny mesta

2007 Mgr. Marta MalíkováMgr. Marta MALÍKOVÁ

Učiteľka, maliarka, ktorá zviditeľňovala Sabinov prostredníctvom svojich diel. Vo svojom celoživotnom diele zachytila a zachovala romantické zákutia mesta so starými uličkami, dvormi, zvyškami opevnenia a bášt, i charakteristické dominanty mesta. Stala sa tak „obrazovou kronikárkou“ mesta.

2007 MsKSMsKS Sabinov

Kultúrna inštitúcia mesta, ktorá plní úlohy na úseku kultúry a spoločenského života mesta aj regiónu. Pod jej vedením fungujú mnohé záujmovo-umelecké útvary a kolektívy, ktoré rezprezentujú mesto nielen na regionálnej a celoštátnej, ale aj zahraničnej úrovni /FS Sabinovčan, DFS Sabiník, MDH Sabinka, divadlo.../ V r. 2006 získalo MsKS finančné prostriedky na projekt, cez ktorý bolo financované aj vytvorenie Informačného centra Na korze, oskarová sieň, aj vydanie publikácie Národné kultúrne pamiatky Sabinova.

Rok 2007 - ceny primátora

2007 Anton TekeľMgr. Anton TEKEĽ

2007 Pirchala 01Vladimír PIRCHALA

 

Rok 2006 - ceny mesta

2006 Folklórny súbor SabinovčanFS SABINOVČAN

Cena mesta bola folklórnemu súboru udelená za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v umeleckej oblasti, dosiahnuté úspechy a prezentáciu mesta doma i v zahraničí /Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Portugalsko, Francúzsko, Taliansko, Bulharsko, Turecko, Čína/. Súbor pracoval pod vedením Miroslava Fabiana.

2006 PaedDr. Jozef MikoPaedDr. Jozef MIKO

Stredoškolský učiteľ, významnou mierou obohacuje kultúrny život v meste. Je autorom mnohých výstav, realizovaných v MsKS v Sabinove, ale aj v iných mestách. Významnou mierou sa podieľa na zhromažďovaní a publikovaní dokumentačného materiálu o bratoch Prídavkovcoch, ktorí žili a pôsobili aj v Sabinove. Je neúnavným propagátorom života a diela týchto literátov, osvetových pracovníkov, vzdelancov a národovcov.

2006 peter chudikMUDr. Peter CHUDÍK

Prvý predseda Vyššieho územného celku v Prešove. Zaslúžil sa o rozvoj mesta Sabinov, podporil investičné akcie v meste /športová hala/.

Rok 2006 - ceny primátora

2006 Jozef Machala 2Jozef MACHALA

2006 František SopkoMgr. František SOPKO

2006 milk agro 01MILK-AGRO s.r.o.

 

Rok 2005 - ceny mesta

2005 Jozef Króner in memoriamJozef KRÓNER, in memoriam

Preslávil Sabinov ako herec vo filme Obchod na korze, ktorý bol v r. 1965 ocenený cenou americkej Akadémie filmových umení a vied Academy Award /Oskar/ za najlepší cudzojazyčný film.

2005 Pavol Peter Gojdič in memoriamPavol GOJDIČ, in memoriam

Gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobil aj ako kaplán v Sabinove. V marci 1927 bol ustanovený za biskupa. Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovného života kňazov a veriacich, zriaďoval nové farnosti, dal postaviť sirotinec v Prešove a zaslúžil sa o založenie Gréckokatolíckeho gymnázia v Prešove. Biskup P. P. Gojdič odmietol komunistickou stranou a štátnou mocou podporovanú snahu o prestup gréckokatolíkov na pravoslávie, hoci vedel, že sa tým sám vystaví prenasledovaniu a väzeniu, ba aj smrti. Za svoje presvedčenie bol bývalým režimom prenasledovaný a v r. 1951 odsúdený na doživotné odňatie slobody za vlastizradu. Na následky chorôb a zlého zaobchádzania zomrel v leopoldovskej väznici v r. 1960.

2005 Andrzej MezeryckyAndrzej MAŽERICKI

Riaditeľ Centra kultury i stuky v poľských Siedlcach spolu s riaditeľom MsKS Jurajom Navrátilom za obdobie svojho pôsobenia významnou mierou prispel k cezhraničnej spolupráce medzi mestom Sabinov a mestom Siedlce, ktorá bola zavŕšená podpísaním Zmluvy o spolupráci medzi mestom Siedlce a mestom Sabinov 24. 5. 2001.

Rok 2005 - ceny primátora

2013 Juraj NavrátilJuraj NAVRÁTIL

2005 2005 Mgr. Jaroslav Naščák 02Mgr. Jaroslav NAŠČÁK

2005 logo sanasSANAS s.r.o.

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2